top of page

Bestyrelsesmøde 03-2021 26.05.2021GREVE GOLFKLUB

Seniorklubben
R E F E R A T


1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. JG valgt.

B: Godkendelse af referat fra møde 2-2021 d. 31. marts. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Seniorklubbens spillemæssige virksomhed – overordnede retningslinjer:

A: Aktivitetsperioder og nyt Handicapsystem efter 1. januar 2021.


A1: Aktivitetsperiode maj – august.

Konstatering af at forsamlingsantallet indtil d. 11. juni er på max 50 personer

indendørs og 100 personer udendørs. Fra den 11. juni til d. 1. august er tallet

max 100 indendørs og intet max udendørs. Efter d. 1. august er alle

forsamlingsforbud afskaffet.

Særlige restriktioner for klubhus og restaurant udfases i samme periode.


A2: Anvendelsen af det nye handicapsystem.

Se referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 d. 25. februar og på Hjemmesiden.

Systemet drøftes ved først mulige fysiske samling af Seniorerne.


A3: Transport og spilleaftale.

Tilmelding stadig mulig til liste over medlemmer der ønsker at køre

sammen til og fra turneringer og arrangementer for at undgå, at den en

part skal vente unødigt længe på den samkørende under Coronabetinget

planlægning og afvikling.

B: Mandagsarrangementerne under forskellige forsamlings maksimum.

Tidligere model beskrivelser B1 og B2 i referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 d.

25. februar og på Hjemmesiden afsluttes jfr. de mere normaliserede

coronarestriktioner i den fremtidige periode frem til august.

Fra og med mandag den 31. maj gennemføres denne tidligere og mere

normale model med styrke på det sociale samvær:

Mandagsturneringen fra den 31. maj:


Så skete det endelig – vi har fået vor mandagsturnering ’tilbage’ – nu med LODTRÆKNING. I takt med Corona pandemiens tilbagetog har de seneste åbninger af samfundet gjort, at vi atter kan afholde mandagsturnering fra og med den 31. maj på den måde som vi alle savner og holder af – med en enkelt ændring :

1: TILMELD jer I GolfBox senest fredagen før kl. 12:00 (af hensyn til scoreindtastning og udprintning af scorekort).

2: HUSK at tilmelde jer til ShortGame hvis I har lyst.

3: AFHENT scorekort og TRÆK dit starthul mellem kl. 08:15 og 08:45

4: GUNSTART kl. 09:00

5: Når du kommer ind lægges dit scorekort i trådkurven på terrassen eller ved terminalerne i gangen

6: PRÆMIEOVERRÆKKELSE efter runden når alle er kommet ind.

7: SHORTGAME efter præmieoverrækkelsen.

Se i øvrigt de fulde retningslinjer på INFO for mandagsturnering i GolfBox. Husk at melde afbud hvis du ikke kan deltage alligevel. Inden fredag kl. 12:00 ved at melde fra i GolfBox. Herefter på mail til Frede (k-c@tunenet.dk). Afbud på dagen inden rundestart kan meldes på SMS til hhv. Frede eller Ole. Alle scores registreres og er tællende. Afbud, som ikke når at blive registreret i GolfBox, bliver registreret som W/D (withdrawal) med tilladelse (ikke tællende) – udeblivelse uden afbud registreres som N/S (NoShow – tællende)

B1: Restaurant under Coronarestriktionerne.

Under de kommende ugers/måneders forskellige Forsamlingsrestriktioner

tilrettelægges afviklingen så restaurantreglerne nøje følges såvel indendørs

som udendørs.


3: Bestyrelsen sikrer, at der jævnligt i Klummer og på Hjemmesiden

udsendes disse DGU meldinger:

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

7. Følg altid bord og stoleplaceringen i Restaurant og på terrasse.

8. Brug mundbind når du står op i alle indendørs lokaler

4: Aktuelle mandags turneringer:

Alle forhold vedr. indhold, afvikling, Restaurant/Cafe, samvær m.m.

- Udarbejdelse af Infobeskrivelse i Golfbox v/ Fkc:

- Info i øvrigt v/ OJ hjemmeside og OJ/JG som klummeredaktører.

- Model maj 31. Se beskrivelsen ovenfor under punkt B.

- Model Juni og Juli forventes at kunne afvikles som den 31. maj.


5: Andre aktiviteter i nærmeste fremtid - set i Coronasammenhænge.

Drøftelser af indhold og muligheder:

5.1: Sommerturneringen SuperBrugsen-Tune Cup mandag den 14/6.

- Turneringstype – individuel Stableford.

- Turneringsfee – kr. 100,-

- Gunstart kl. 09.00

- Div. konkurrencer

- Sponsor/præmiestruktur – SuperBrugsen -Tune Cup. Ordnes af SP.

- Fælles frokostafslutning indendørs/udendørs. Menu aftales af SP.

- Baneservice – hvem? Frede tager sig af kontakt.


5.2 : Sommerens ”Julefrokost” den 24. juni kl. 13.00.

Tilmelding i Golfboks – deadline den 20. juni kl. 12.00.

Såfremt det er dårligt vejr kan der aflyses.

Lukket drøftelse og beslutning om afvikling/overraskelser af dette helt

særlige arrangement.


5.3: ”Ad Trelleborg til” torsdag den 15. juli.

Status og oplæg ved OJ som udnævnes til ”Udenrigsminister”.

Der er p.t. 27 tilmeldte ( max. 28 ).


5.4.: Deltagelse i Linksugen 2021. Frede og Ole deltager i indledende møde.

- Som tidligere eller?


5.5: Støtte til Hjerteforeningens Hjertestarterprojekt.

Målsætning nået – fuldt arrangement.


6: Short Game.

- Evt. nyt fra arbejdsgruppen om 2021 – Seniorklub/Hovedklub/Andre Klub i Klubben.

- Kører på skinner i Seniorklubben med start som tidligere med putning-indspil.

- Kaniner og Elite 1 mandag i måneden. Axel tager sig af juniorerne.

- Dame - og Herreklubben ???


7: Økonomi:

- Medlemsdatabasen. Nu 152 medlemmer.

- Økonomisk oversigt. Budgettet følges stramt.

- Emner fra/til kassereren.


8: Ordinær generalforsamling – 2021.

- Tidspunkt besluttes senere.


9: Hjemmesiden:

- Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.

- Der oprettes link mellem Hjemmesiden og Site Map.

- Snak om medlem til medlem og evt. kræmmermarked.


10: Mødets afslutning.

- andre emner.

1: SIM golf på egen bane – turneringer og tilbud til Seniorklubbens

medlemmer.

- fastlæggelse af næste møde. Næste møde onsdag den 7. juli kl. 10.00.

-

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen


Referent : Jørgen Gotfredsen

Comments


bottom of page