top of page

Bestyrelsesmøde 06-2020 12.8.2020

1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. JG refererer.

B: Godkendelse af referat fra møde 5-2020 d. 08. juli. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Ingen p.t. – måske under behandlingen.

2: Seniorklubbens virksomhed:

A: Aktivitetsperiode efter 8. august 2020 og den kommende tid.

Konstatering af forsamlingsantallet efter den 8. august. Er Corona -

åbningsperiode 4 stadig med krav om max forsamlinger på 100 personer,

samt særlige restriktioner for bane og restaurant stadig gældende.

Der er p.t. ikke ændret forsamlingsantallet på 100. Øvrige restriktioner for bane og restaurant er uændret og stadig gældende.

B: Mandagsarrangementerne under forsamlingsmaximaler på 100 eller

mere:

Mandagene 17., 24., 31. august og mandagene i september.

B1: Følgende model fra juli foreslås fortsat:

Da det nu er tilladt at være indtil 100 personer i en gruppe, har bestyrelsen besluttet, at vi fortsætter julisystemet med gunstart kl. 09.30 samt at medlemmerne tilmelder sig på Golfbox senest søndagen før kl. 12.00, der vil blive sat en max. på 88 tilmeldinger. Her vil der i Golfbox tillige blive mulighed for at bestille smørrebrød og tilmelde sig til Short Game.

Det er besluttet at juli modellen med tilmelding på Golfboks inden søndag kl. 12.00 fortsætter på klubdagene ( mandag ) i august og september.

Scorekortene vil blive udskrevet og ligge klar til afhentning fra kl. 08.45 på terrasse eller i Restaurant. Når spilleren afhenter sit scorekort, vil en fra bestyrelsen samtidig trække et lod for vedkommende, på hvilket hul der skal startes. Af hensyn til de spisende medlemmer vil der blive reserveret plads i Restauranten – jfr. Corona reglerne. Hvis de derefter vælger at spise i det fri, kan de gøre det.

Da det er besluttet at videreføre julimodellen, fortsætter vi også med udlevering af scorekort og trækning af hulnummer.

B2: Bestyrelsen sikrer, at der jævnligt i Klummer og på Hjemmesiden udsendes disse DGU meldinger:

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger.

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller

kramme før og efter runden.

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som

berøres af mange personer.

7. Følg altid bord og stoleplaceringen i Restaurant og på terrasse.

Det er besluttet at DGU´s meldinger ( ovenstående 7 punkter ) jævnligt udsendes med klummen eller andre meldinger.

3: Andre aktiviteter i åbningsperiode 4 efter den 8. august og fremefter:

1: 20. august Seniorklubben Cup:

- Turen til Midtsjælland aflyses af hensyn til Covid 19. I stedet arrangerer vi selv en 18 hullers turnering torsdag den 20. august i Greve. Turneringen udbydes i Golfboks .

Spilles som single Stableford. Sidste tilmelding den 17. aug. kl. 12.00.

JG deler scorekort ud. Max. 76 tilmeldte. Ole noterer scorekort med hjælp fra de pågældende spillere.

2: 13. september - Efterårsturnering.

- Sædvanlig model.

Spilles som single Stableford.

3: 01. oktober – Forårsturnering.

- Sædvanlig model, men flyttet fra april på grund af Corona.

Spilles som single Stableford.

4: Short Game.

- Aktuel status på interesse og deltagelse.

Interessen er god med pænt fremmøde efter tilmelding i Golfboks.

- Forslag om nyt præmiesystem - foreslået af Styregruppen (Ole og Steen)

Forslag p.t. ikke fremlagt.

Greve har droppet Shortgame Challence. Men har mulighed for at sende 2 af

de bedste damer og herrer til landsfinalen i Korsør.

5: Særlige medlemskaber på grund af Seniorinteresser – V/ Fkc

Der findes en mulighed for at blive klubmedlem i Greve for kr. 100,-.

Med et sådant medlemskab kan man blive medlem af Seniorklubben, hvis

man f.eks. kun ønsker at deltage i Shortgame. Alm. kontingent da man så har

mulighed for at deltage i klubbens arrangementer.

6: Økonomi:

- status på konto administration. Ingen bemærkninger.

- orientering om status på medlemsantal, regnskab og budget.

Medlemsantallet er nu 144. Budgettet følges.

- andre emner fra/til kassereren.

Steen Ousted fra AKTIVØstrig har tilbudt at være præmiesponsor til nogle af klubbens turneringer. Stig kontakter Steen for nærmere aftale.

7: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

Emner Til / Fra – f. eks.

- kunne vi have flere generelle emner på siden, f.eks. fast omtale af regler og klubber i SGS ordningen, omtale af vore særarrangementer m.v.

- har vi kræfter til et større og mere aktuelt informationsniveau?

- kunne vi bringe diverse klummer og f.eks. lade dem ligge i 3 – 5 uger inden de slettes igen?

Klummer slettes når de har ligget der i en måned. Dvs. at klummer fra juli slettes når klummer fra september tilføjes. Ole foreslår flere sponsorer på hjemmesiden ligesom han gerne modtager indlæg fra medlemmerne f.eks. om oplevelsen på en fremmed bane.

Hjemmesiden kører nu fremragende med aktuelle indput.

8: Mødets afslutning – herunder fastlæggelse af næste møde.

Næste møde fastsat til den 15. oktober. Med forberedelse til indkaldelse til

og afholdelse af Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen

Mødet forventes afsluttet ved 12 tiden. Afsluttet 12.15. Referent Jørgen G.

Comentários


bottom of page