top of page

Bestyrelsesmøde 07-2020 - 15.10.2020

R E F E R A T

1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag Jørgen Gotfredsen. JG valgt.

B: Godkendelse af referat fra møde 6-2020 d. 12. august. Referatet godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Tages ad hoc.

2: Seniorklubbens spillemæssige virksomhed:

A: Aktuelle aktivitetsperiode oktober 2020.

Konstatering af at forsamlingsantallet igen er sænket til max 50 personer og

perioden er forlænget frem til den 30. oktober.

Vi kører uændret videre med tilmelding på Golfboks. Hvis mere end 50 tilmeldte

deles i 2 hold på forni og bagni.

Særlige restriktioner for bane og restaurant stadig gældende.

Husk mundbind når du færdes indendørs.

B: Mandagsarrangementerne under forsamlings maksimum på 50 deltagere

eller mere:

B1: Mandagene 12.,19. og 26. oktober.

Følgende september model foreslås fortsat.

Da det nu kun er tilladt at være indtil 50 personer i en gruppe (f.eks. 1 gunstart), har bestyrelsen besluttet, at vi fortsætter systemet med 2 gunstarter ved mere end 40 tilmeldte, henholdsvis kl. 09.30 på forni og kl. 10.00 på bagni.

Medlemmerne tilmelder sig på Golfbox senest søndagen før kl. 12.00. Der vil blive sat et max. på 88 tilmeldinger. Her vil der i Golfboks tillige blive mulighed for at bestille smørrebrød og tilmelde sig til Short Game.

Straks efter kl. 12.00 udfærdiger bestyrelsen en startliste til morgendagens gunstarter.

Scorekort udleveres i.t.v. ved restaurantdøren til terrassen

Alle deltagere anmodes om at ankomme efter kl. 08.45 for afhentning af scorekort til forni og efter kl. 09.15 til bagni.

Tilmeldingen på Golfboks skal fra nu ske inden lørdag kl. 12.00. Udlevering af scorekort ved restaurantdøren til terrassen. Efter kl. 08.45 til forni og efter kl. 09.15 til bagni. Kortene afleveres efter spil i kurven. Præmie til dagens vinder til næste mandag.

B2: Restaurant under Coronarestriktionerne.

Uanset om Forsamlingsmaksimum på 50 igen gøres større, vil

mandagsarrangementerne med mulighed for spisning stadig afvikles med flere

gunstarter, idet restaurantens kapacitet under Corona restriktionerne kun er på 48

personer. Deltager der mere end 50 personer, skal et antal opholde sig på

terrassen.

Taget til efterretning.

B3: Bestyrelsen sikrer, at der jævnligt i Klummer og på Hjemmesiden udsendes disse DGU meldinger:

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger.

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller

kramme før og efter runden.

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som

berøres af mange personer.

7. Følg altid bord og stoleplaceringen i Restaurant og på terrasse.

8. Husk at holde afstand og at mundbind kræves når du står og går i baren og

Restauranten.

B4: Mandagene 2., 9., 16., 23. og 30. november

Indtil andet meldes ud fra myndigheder eg efterfølgende fra bestyrelsen

fortsættes oktober modellen – jfr. ovenfor B1, B2 m.v. OK.

3: Bestyrelsesgennemgang af sæsonens turneringsresultater, præmiebehov,

vandretavler, overrækkelsesterminer m.v.

Mandagsturneringen, Forårsturneringen, Sommerturneringen,

Efterårsturneringen, Vinterturneringen (Seniorklubmestrene i Slagspil og

Stableford), Hulspilturneringen, 18 huller turneringerne, Short Game m. fl.

Hulspilsturneringen er udgået i år. Forårs, sommer og efterårsturneringerne spilles

i 2021 på mandage, så Seniorklubben ikke blokerer 3 torsdage. Mandagsturneringen

( 9 huller ) og 18 hullersturneringen udråbes vinderne normalt til Julefrokosten; men da julefrokosten er aflyst vil præmierne blive overrakt på et andet tidspunkt som fastsættes nærmere på bestyrelsesmøde den 9. december. Vinderne af Det Interne Seniormesterskab ( Vinterturneringen ) udråbes til juleafslutningen.

4: Andre aktiviteter i perioden frem til årsskiftet set i Coronasammenhænge.

Foreløbige drøftelser af indhold og muligheder:

- Julefrokost 2. december. Bestyrelsen har i år 2020 besluttet at aflyse Julefrokosten p.g.a. de nuværende restrektioner. Skulle de ændre sig vil der ikke være tid til af få den etableret.

- Juleafslutning 21. december. Fastholdes indtil videre.

- Nytårsparole 28. december. Fastholdes indtil videre.

5: Short Game.

- Aktuel status på interesse og deltagelse.

- Årsafslutning indhold og tidspunkt.

- Tanker om 2021 – Seniorklub/Hovedklub/Andre Klub i Klubben.

Short Game starter 1. marts og slutter med udgangen af oktober.

Der har været 25 til 30 tilmeldte hver gang. Tilmelding på Golfboks.

Det er væsentligt at tilmeldingen overholdes og at evt. afbud fremsendes

til Ole i rimelig god tid af hensyn til tilrettelæggelsen.

Præmier til årsvinderne og mærker til deltagerne ved julefrokosten.

Evt. 1 dag i måneden for alle medlemmer i Greve Golfklub.

6: Økonomi:

- konto administration - status.

- orientering om status på medlemsantal, regnskab og budget.

- andre emner fra/til kassereren.

Medlemsantallet er p.t. 147. Budgettet følges under hensyn til Covid 19

bestemmelser med hensyn til aflysninger.

7: Ordinær generalforsamling – januar 2021.

- dato

Afholdes mandag den 18. januar 2021 kl. 13.00. Indkaldelse udsendes senest 20. december 2020.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde senest den 4. januar 2021.

Endelig dagsorden udsendes den 11. januar 2021.

- sted Restauranten i Klubhuset.

- mad og drikke 2 stk. smørrebrød og 1 alm. øl eller vand eller 1 glas vin.

- dirigent Torben Lindholm foreslås.

- Beretning Udsendes først i januar.

Regnskab Regnskab kan rekvireres hos Stig fra den 11. januar 2021.

- forslag – egne/eksterne Bestyrelsen overvejes udvidet til 5 medlemmer.

- budget

- valg Bestyrelsen meddeler hvem der genopstiller.

- andre emner

8: Hjemmesiden:

- Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Status – herunder modtagelsen hos medlemmerne.

Ser gerne Hjemmesiden benyttes mere af medlemmerne. www.seniorerne.dk

- Andre forslag om dette og hint.

- Emner Til / Fra – f. eks.

- Kunne vi have flere generelle emner på siden, f.eks. fast omtale af eller Quis om regler.

- Andre gode ideer (hvad ser vi hos andre?)

9: Mødets afslutning – herunder fastlæggelse af næste møde.


Næste møde 9. dec. 2020 kl. 10.00 i Restauranten.

Referent Jørgen Gotfredsen.

Kommentare


bottom of page