top of page

Bestyrelsesmøde 1-2022 24.3.2022
TORSDAG DEN 24. marts kl. 11.00 I KLUBHUSET


R E F E R A T


1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. OK.

B: Godkendelse af referat fra møde 6-2021 d. 09. december. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

A: Nyt fra hver enkelt bestyrelsesmedlem.

B: Aktuelle Coronarestriktioner. Restriktioner ophørt. Anbefaling på hjemmesiden bibeholdes.

C: Evt. andre emner.


3: Max deltagerantal ved samtlige arrangementer i Seniorklubbens regi – jfr. generalforsamlingen d. 02. oktober 21. og bestyrelsesmødet den 15. oktober 2021.

De i Aktivitetsplanen anviste deltagerantal fastholdes.


4: Revision og aktualisering af Seniorklubbens spillemæssige virksomhed –

overordnede retningslinjer nedenfor A til C.

- S betyder Sommertid – start slut marts til slut oktober.

- V betyder Vintertid – start slut oktober til slut marts

4: A: Afgørelsesmetode ved lige mange Stableford point for alle turneringer i

Seniorklubbens regi, hvor andet ikke er angivet:

Efter Generalforsamlingsbeslutning i september 2021 afgøres efter hcp, hvor laveste hcp vinder. Bestyrelsen opfatter det positivt efter spillernes accept.

4 B: Mandagsturneringens afviklingsmodul – Sommertid (S) / Vintertid (V).

1: TILMELDING nødvendig i Golfbox – tidligst 3 uger før - senest fredagen før

kl. 12.00 af hensyn til scoreindtastning og udskrivning af scorekort.

2: TILMELDING til Short Game samme fredag på Golfbox.

3: AFHENT scorekort og TRÆK dit starthul fra kl. 08.45 (S) eller 09.15 (V) på

terrasse eller i restaurant.

4: GUNSTART kl. 09.30 (S) 10.00 (V)

5: SCOREKORT afleveres i trådkurven på terrasse eller i restaurant.

6: PRÆMIEOVERRÆKKELSE efter foregående runde, når alle er kommet ind.

7: SHORT GAME fra kl. 12.00 (S) eller 12.15 (V) for tilmeldte.


4 C: Mandagsturneringens vejledning:

Se i øvrigt de fulde retningslinjer på INFO for aktuelle mandagsturneringer i

Golfbox.

HUSK at melde afbud i Golfbox inden fredag kl. 12.00 hvis du ikke kan deltage

alligevel. Senere afbud meldes på mail til Frede (k-c@tunenet.dk). Afbud på

selve dagen inden rundestart kan meldes på SMS til hhv. Frede 40280864 eller

Ole 20942088.

Kryds i scorekortets højre øverste hjørne betyder, at score ønskes registreret som

tællende (V).

Afbud, som ikke når at blive registreret i Golfbox, bliver registreret som RETD

(Retired) med tilladelse (ikke tællende) – udeblivelse uden afbud registreres

N/S (No Show – tællende).


4 D: Forslag til drøftelse – mandagsturneringen:

a: Efter en sæsons erfaringer med det de nye HCP regler skal alle mandagsrunder

i Sommerperioden (S) være tællende, som senest drøftet i bestyrelsen i

december 2021.

b: Hånden i posen fra Sommertid (S).

c: Aftalen/tilbuddet under pkt. 4 E fastholdes

4 E: Transport og spilleaftale:

Tilmelding stadig mulig – oversigten bevares itv.


5: Aktivitetsplanens kommende aktiviteter – første halvår 2022.

1: April – Forårsturneringen mandag den 11. april med Golfexperten som

Præmiesponsor

2: Juni – Sommerturneringen – SuperBrugsen-Tune Cup mandag den 20. juni

med SuperBrugsen som Præmiesponsor.

3: Juni – ” Julefrokost ” arrangeret af bestyrelsen torsdag den 30. juni kl. 13.00.

Tilmelding til arrangementerne på Golfboks.

6: Andre turneringer:

1: Short Game.

Seniorklubben spiller ShortGame efter hver runde mandagsgolf i perioden 1.3 ->31.10 bortset fra de dage hvor Seniorklubben afholder 18 hullers turneringer. Endvidere spiller Kaninklubben og i et vist omfang Eliten ShortGame den første mandag i hver måned April->Oktober.

Dameklubben spiller ShortGame i forbindelse med deres oktober kick-off og Juniorerne bruger ShortGame som en del af deres juniortræning april->oktober.

Turneringsudvalget har – for at udbrede kendskabet til ShortGame – åbnet for tilmelding i GolfBox første gang mandag den 4. april i perioden mellem Seniorklubbens og Kaninklubbens runder. Hvis rimelig tilslutning vil der blive åbnet tilsvarende den 1. mandag i månederne maj-oktober.

Én gang årligt afholdes ShortGame Challenge med mulighed for at kvalificere sig til landsfinalen. Det vil i år være mandag den 15. august hvor alle kan deltage (Seniorklubben starter på vanlig tid og øvrige interesserede derefter.) Alle interesserede er derudover velkomne til – 2 og 2 – at låne multisnoren (kan bruges til alle øvelserne), få et par scorekort og gå en runde uden at banen er sat op.

2: SIM golf.

Bestyrelsen afventer aktivitetsforslag fra medlemmerne.


7: Økonomi:

- Medlemsdatabasen. P.t. 134 medlemmer.

- Økonomisk oversigt – budget og forventninger for 2022. Fremlagt.

- Sponsorer i 2022. Seniorklubben har p.t. 4 sponsorer : Golfexperten, Super Brugsen, Tune. AktivØstrig v. Steen Ousted og FILA TRYK v. Lars Hartig.

- Emner fra/til kassereren.


8: Ekstern virksomhed (Golfturneringer):

A: I givet fald hvilke og hvem arrangerer. Bestyrelsen sonderer interessen på

Generalforsamlingen fro eksterne arrangementer, f.eks. i svenske Trelleborg,

Dragør, Odsherred og Ree.


9: Ordinær Generalforsamling april 2022.

- Tidspunkt. Mandag den 25. april kl. 13.00 i klubhuset. Spisning kl. 12.15.

- Udsendelse af indkaldelse. Snarlig udsendelse med efterfølgende tilmelding

på Golfboks.

- Bestyrelsens beretning udsendes med den endelige dagsorden 18. april.

- Aktivitetsplan 2022 er udsendt.

- Bestyrelsens evt. forslag – vedtægter. P.t. ingen.

- Bestyrelsens evt. forslag – beslutningsforslag. Oprettelse af et Ad hoc udvalg.

- Regnskab og budget – SP. Fremlagt.

- Evt. andre emner.


Bestyrelsens interne forberedelser af Generalforsamlingens emner, forslag m.m. gennemføres som en lukket drøftelse med begrænset referat.


9.1: Bestyrelseskompetencer beskrivelser og indhold.:

Frede, formand:

Overordnede opgaver, ApS, Sekr., Databasen o.a., Sponsoraftaler, Startlister (med mindre andet aftales) + mandagsturneringen.

Ole: næstformand:

Brugen af Regel og Hcp i Seniorklubben, overordnet ansvar for Short Game, Eksterne turneringsaftaler, hjemmesiden, praktisk chef v/interne konkurrencer i turneringerne + mandagsturneringen.

Stig: Kasserer:

Regnskab og budget, madaftaler, sponsoraftaler, præmiechef + mandagsturneringen.

Jørgen: Sekretær:

Sekretariatsvirksomhed i alle forhold ved Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, klummeredaktør, adresse chef + mandagsturneringen.


9.2: Etablering af hjælpeudvalg – forslag til indhold:


Bestyrelsen foreslår oprettelse af et Ad hoc udvalg med tilslutning fra 2 – 3 medlemmer. Der udsendes efterfølgende en opfordring om tilmelding fra interesserede

hvis forslaget vedtages på Generalforsamlingen.


OMRÅDER og OPGAVER:

- Short Game - - -

- Turneringer: praktiske opgaver eksempelvis fremstilling og opsætning, indhentning og registrering af materialer til interne konkurrencer i såvel interne- som eksterne turneringer.

- Modtagelse af nye og evt. nye medlemmer af Seniorklubben.

- Ad hoc opgaver.


10: Hjemmesiden:

- Redaktøren Ole Jensen har ordet. Der har ikke været nævneværdig tilslutning til konkurrencen om at finde golfbolden.

- Andre forslag/emner om dette og hint.


11: Mødets afslutning.

A: Fastlæggelse af næste møder :

Mandag den 25. april spisning kl. 12.15. Ordinær Generalforsamling kl. 13.00.

Onsdag den 27. april kl. 10.00: Fællesmøde 1, Best. og nyt udv.

Onsdag den 18. maj kl.10.00: Bestyrelsesmøde 2-2022.

B: Andre emner.

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen


Referant : Jørgen Gotfredsen

Comentarios


bottom of page