Bestyrelsesmøde 14. januar 2019

SENIORKLUBBEN GREVE GOLFKLUB

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

MANDAG, DEN 14. JANUAR 2019

TID: KL. 10.00

STED: KONTORET 1´Sal / RESTAURANTEN

Bestyrelsen:

Frede Kruse-Christiansen (FKC), Stig Vincent Person (SVP),

Jørgen Godtfredsen (JG), Lars Hartig (LH)

Afbud:

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra formanden

3. Sponsoremne til forårsturneringen

4. Den økonomiske situation d.d.

5. Spil på fremmed bane 2019

6. Mandagspil med måske ændringer

7. Hjemmesiden

8. Forberedelse til generalforsamlingen d. 4. marts 2019

9. Næste møde

10.Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra formanden

Vinsmagning i seniorklubben Greve Golfklub

Bestyrelsen lægger op til, at det bliver torsdag, den 14. marts d.å.

SP tilskriver Kurt Lynge Axelsen.

Seniorklubben skal fremover orienteres om opdatering af de nye regler fra HCP-udvalget.

I hovedklubben vil man satse på et samarbejde med klubber i klubben.

SP foreslås til at deltage i dette projekt.

3. Sponsoremne til forårsturneringen

Golfexperten er i spil (FKC)

Satser på at Golfexperten vil være sponsor på seniorklubbens forårsturnering.

(FKC) har møde med golfexperten senest medio februar d.å.

4. Den økonomiske situation

Orientering om den økonomiske situation (SP)

Der henlæggelse DKK. 6.000,- til arrangementer 2019.

Regnskabet vil udvise et overskud på ca. DKK. 4.000,- som vil være i overensstemmelse med vedtægterne.

5. Spil på fremmed bane 2019

Torsdag, den 16. maj 2019

Dragsholm / Næstved

LH tager kontakt

Torsdag, den 15. august 2019

Korsør / Sorø

LH tager kontakt

6. Mandagsspil med måske ændringer

Med den tilgang der har været i 2018, skal bestyrelsen tage stilling til, om en ændring af mandagsspil skal foretages.

Mandage køres på samme måde som tidligere.

Hvis det bliver nødvendigt, kan ændringer tages op i bestyrelsen.

Der skal fremover være præmier til vinterspil fra ultimo oktober til ultimo marts. Der er 3 præmier. Nr. 1 og efterfølgende pladser efter lodtrækning, eller som bestyrelsen beslutter.

Start d. 21. januar 2019.

Forslag om udarbejdelse af andre spillemåder, som f.eks. Ryder Cup system, eller andre spillemåder med særskilt turneringer, f.eks. Short Game er blevet diskuteret..

7. Hjemmesiden

Opdatering af hjemmesiden.

Referater, sponsorer, aktivitetskalender. Yderligere skal klummen være med henvisning til hjemmesiden.

8. Forberedelse til generalforsamlingen d. 4. marts 2019

60 år vedtaget, samt at der kan gives dispensation i særlige tilfælde. Forslaget gælder for fremtidige indmeldelser.

SP tilretter seniorklubbens vedtægt, som gøres klar til generalforsam-lingen.

Opgaverne er fordelt, med opfølgning d. 18. februar 2019.

9. Næste møde

Mandag, den 18. februar kl. 10.00

10. Eventuelt

Intet


Seniorerne, Greve Golf by Ole Jensen.

Proudly created with Wix.com