Bestyrelsesmøde 18. februar

SENIORKLUBBEN GREVE GOLFKLUB, REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

MANDAG, DEN 18. FEBRUAR 2019, TID: KL. 10.00

STED: KONTORET 1´Sal / RESTAURANTEN

Bestyrelsen:

Frede Kruse-Christiansen (FKC), Stig Vincent Person (SVP),

Jørgen Godtfredsen (JG), Lars Hartig (LH)

Afbud:

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra formanden

3. Sponsoremne til forårsturneringen

4. Regnskab 2018 og budget 2019

5. Spil på fremmed bane 2019

6. Mandagspil med måske ændringer

7. Hjemmesiden

8. Forberedelse til generalforsamlingen d. 4. marts 2019

9. Næste møde

10.Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra formanden

Intet

3. Sponsoremne til forårsturneringen

Golfexperten er i spil (FKC)

Bilag: Sponsoraftale - oplæg

(FKC) har møde med golfexperten senest medio februar d.å.

Sponsoraftale gennemgået og tilrettes.

4. Regnskab 2018 og Budget 2019

Bilag: regnskab 2018

Bilag: noter til regnskab

Bilag: budget 2019

Taget til efterretning.

Kontingent 2019 indbetales på golfbox senest 1. april 2019.

Kontingent åbnes d. 6. marts d.å.

5. Spil på fremmed bane 2019

Torsdag, den 16. maj 2019

Dragsholm / Næstved

LH tager kontakt

Næstved har sagt fra.

Samtidig er der tilbud fra Nivå.

Bilag: Tilbud klubber i klubben.

Torsdag, den 15. august 2019

Korsør / Sorø

LH tager kontakt

Bilag: Tilbud fra Korsør Golf Klub

Korsør har meldt klar på begge datoer.

Bilag: Se mail til LH d. 5. d.m. kl. 14.47.

Vi gør Korsør og Dragsholm færdig for aftale. LH

6. Mandagsspil med måske ændringer

Kan mandagsspil pr. 1. april til 31. oktober 2019 rykkes til lodtrækning

kl. 08.45 og gunstart kl. 09.00.

Det kan blive en mulighed senere.

Bestyrelsen bibeholder 1. april til 31.oktober kl. 09.30.

og

1. november til 31. marts 10.00.

I vinterperioden er der stadig 1. præmie til vinderen samt to gange bolde efter lodtrækning.

Leaderboard kører et år mere, med præmier til 1´2´og 3´plads.

7. Hjemmesiden

Bliver opdateret efter bedste evne.

8. Forberedelse til generalforsamlingen d. 4. marts 2019

Hvad udsendes før generalforsamlingen?

Hvem gør hvad?

Dagsorden:

Endelig dagsorden udsendes i.h.t. vedtægt.

Skal indeholde indkomne forslag.

Regnskab godkendt og klar til udsendelse.

Budget 2019 godkendt og fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent.

Der er 3 forslag som bliver præsenteret på generalforsamlingen.

Forslag 1 og 2 er fra bestyrelsen med vedtægtsændring.

Forslag 3 er udvidelse af spillet til 18 huller for dem som ønsker at spille 18 huller.

LH tilretter PowerPoint med indsættelse af forslag 2 fra bestyrelsen, samt fremsender materiale af forslag, regnskab og noter som skal med udsendelse af dagsorden.

JG udsender senest mandag, den 25. februar 2019.

Beretning: er udsendt.

Fremlæggelse af regnskab: SP fremlægger regnskab samt budget 2019.

Bilag: Dagsorden

Bilag: Forslag bestyrelsen

Bilag: Forslag Leo Jensen

9. Næste møde

Efter behov dog senest medio oktober d.å.

10. Eventuelt

Der er en mindre gruppe vedr. Short Game som skal komme med et udspil til en turnering i seniorklubben. Med opstart april / maj måned.

Forårsturneringen ændres til stableford som holdturnering.

Seniorerne, Greve Golf by Ole Jensen.

Proudly created with Wix.com