top of page

Bestyrelsesmøde 2-2022 24.5.2022

TiRSDAG DEN 24. maj kl. 10.00 I KLUBHUSET


REFERAT


1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag Ole K. Andersen. Ok.

B: Godkendelse af referat fra møde 1-2022 d. 24. marts – Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

A: Nyt fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

B: Aktuelle Coronarestriktioner. Pt. ingen restriktioner.

C: Seniorklubbens fremtidige IT baserede ordninger set i et samspil med

Sekretariatet og mulighederne i Golfbox.

- Sekretærens forslag og muligheder

- Medlemsdatabasen

- Postformidling – alle former (resultater, klummer, nyheder

- Samspil med hjemmesiden – herunder eksterne links om muligt

Besluttet at bruge Golfbox, hvor det giver mening – udover ovennævnte også til kontingentopkrævning med ovf. til vores konto hver måned.

Frede undersøger med sekretariatet, hvordan vi skal forholde os til GDPR

D: Nyhedsbrev Maj fra Idræts- & Fritidssekretariatet – tidligere udsendt. Ok.

E: Evt. andre emner.3: Greve Golfklub siden sidst:

- Orientering i udsendte referater – bestyrelse og udvalg – bilag ref. møde 2-2022

- Har vi emner til hovedforeningen. Seniorklubben er indstillet på at deltage i møder m.m., hvor hovedforeningen ønsker det.

- Information fra golfklubben til Ældresagen tager vi os af.

- Evt. andre emner


4: Max deltagerantal ved samtlige arrangementer i Seniorklubbens regi – jfr.

generalforsamlingen d. 02. oktober 21. og bestyrelsesmødet den 15. oktober 2021.

Uændret.5: Revision og aktualisering af Seniorklubbens spillemæssige virksomhed –

overordnede retningslinjer nedenfor A til E.

- S betyder Sommertid – start slut marts til slut oktober.

- V betyder Vintertid – start slut oktober til slut marts


5: A: Afgørelsesmetode ved lige mange Stableford point for alle turneringer i

Seniorklubbens regi, hvor andet ikke er angivet:

Efter Generalforsamlingsbeslutning i september 2021 afgøres efter hcp, hvor laveste hcp. vinder. Bestyrelsen opfatter det positivt efter spillernes accept, derfor fast regel fremover.

5 B: Mandagsturneringens afviklingsmodul – Sommertid (S) / Vintertid (V).

1: TILMELDING nødvendig i Golfbox – tidligst 3 uger før - senest fredagen før

kl. 12.00 af hensyn til scoreindtastning og udskrivning af scorekort.

2: TILMELDING til Short Game samme fredag på Golfbox.

3: RØD TEE muligt at vælge for herrer ved tilmeldingen.

4: AFHENT scorekort og TRÆK dit starthul fra kl. 08.45 (S) eller 09.15 (V) på

terrasse eller i restaurant.

5: GUNSTART kl. 09.30 (S) 10.00 (V)

6: SCOREKORT afleveres i trådkurven på terrasse eller i restaurant.

7: PRÆMIEOVERRÆKKELSE efter foregående runde, når alle er kommet ind.

8: Klummeredaktøren udarbejder klumme og sender den til sekretæren, som udsender klummen til samtlige medlemmer.

9: SHORT GAME fra kl. 12.30(S) eller 12.45 (V) for tilmeldte.

10: Order of merit lægges i Golfbox – både for mandagsturnering, shortgame og 18 hullers turneringer.
5 C: Mandagsturneringens vejledning:

Se i øvrigt de fulde retningslinjer på INFO for aktuelle mandagsturneringer i

Golfbox.

HUSK at melde afbud i Golfbox inden fredag kl. 12.00 hvis du ikke kan deltage

alligevel. Senere afbud meldes på mail til Frede (k-c@tunenet.dk). Afbud på

selve dagen inden rundestart kan meldes på SMS til hhv. Frede 40280864 eller

Ole 20942088.

Ved ikke tællende turneringer sættes kryds i scorekortets højre øverste hjørne,

hvis score ønskes registreret som tællende (V).

Afbud, som ikke når at blive registreret i Golfbox, bliver registreret som RETD

(Retired) med tilladelse (ikke tællende) – udeblivelse uden afbud registreres

N/S (No Show – tællende).
5 D: Praksis – mandagsturneringen:

a: Efter en sæsons erfaringer med det de nye HCP regler skal alle mandagsrunder

i Sommerperioden (S) være tællende, som senest drøftet i bestyrelsen i

december 2021.

b: Hånden i posen fra Sommertid 22 (S)

c: Aftalen/tilbuddet under pkt. 4 E fastholdes

d: Mandagsturnering suspenderes under 16 deltagere, og aflyses under 8 deltagere.

5 E: Transport og spilleaftale:

Tilmelding stadig mulig – oversigten bevares itv.


6: Aktivitetsplanens kommende aktiviteter – første halvår og juli måned 2022

1: Juni – Sommerturneringen – SuperBrugsen-Tune Cup mandag den 20. juni

med SuperBrugsen som Præmiesponsor.

Tilmelding åbner den 26. maj i Golfbox.

Stig sørger for div. til sommerturneringen.


3: Juni – ” Julefrokost ” arrangeret af bestyrelsen torsdag den 30. juni kl. 13.00.

Tilmelding åbner den 30. maj i Golfbox.

Deadline for aflysning ved dårligt vejr: 27. juni.

Arbejdsopgaver – Fordelt.


22: juli – Linksugens åbne Seniorturnering torsdag den 21. juli.

Arbejdsopgaver - hvem gør hvad? Aftales, når vi har hørt fra Linksugeudvalget.

7: Andre turneringer:

1: Short Game.

Seniorklubben spiller ShortGame efter hver runde mandagsgolf i perioden 1.3 ->31.10 bortset fra de dage hvor Seniorklubben afholder 18 hullers turneringer. Endvidere spiller Kaninklubben og i et vist omfang Eliten ShortGame den første mandag i hver måned April->Oktober.

Dameklubben spiller ShortGame i forbindelse med deres oktober kick-off og Juniorerne bruger ShortGame som en del af deres juniortræning april->oktober.

Turneringsudvalget har – for at udbrede kendskabet til ShortGame – åbnet for tilmelding i GolfBox første gang mandag den 4. april i perioden mellem Seniorklubbens og Kaninklubbens runder. Hvis rimelig tilslutning vil der blive åbnet tilsvarende den 1. mandag i månederne maj-oktober.

Shortgameudvalget udvælger 2 deltagere i hver række til deltagelse i landsfinalen. Alle interesserede er derudover velkomne til – 2 og 2 – at låne multisnoren (kan bruges til alle øvelserne), få et par scorekort og gå en runde uden at banen er sat op.

2: SIM golf.

Bestyrelsen afventer aktivitetsforslag fra medlemmerne.


8: Økonomi.

Medlemsdatabasen d.d.. Vi er pt. 140.

- Økonomisk oversigt – budget og forventninger for 2022. Budgettet følges.

- Sponsorer i 2022. Seniorklubben har p.t. 4 sponsorer : Golfexperten, Super Brugsen, Tune. AktivØstrig v. Steen Ousted og FILA TRYK v. Lars Hartig.

- Andre emner fra/til kassereren.

- Ved eksterne arrangementer, skal tilskud søges hver gang, hvis tilskud ønskes.


9: Ekstern virksomhed (Golfturneringer):

A: Oplæg fra Ole J.

Lukket drøftelse af bestyrelsens overvejelser efter interessen

på Generalforsamlingen.

(steder, praktiske vilkår, tidspunkter, økonomi, brugerbetaling, arbejdsopgaver

m. v.).

Invitation fra Oldtimers i Køge om turnering 15. juni udsendes af Ole K.

Tur til Sorø 28/7 vedtaget og lægges i Golfbox.

Tur til Dragsholm 15/9 vedtaget og lægges i Golfbox. (Ree var også i spil).

Tur til Trelleborg 14/7 med gunstart vedtaget. Info er udsendt.

Østrig tur droppes – for dyr – Tur til Nordtyskland 2. uge i august undersøges i stedet.


10: Ordinær Generalforsamling april 2022.

A: Beretning, Regnskab og budget vedtaget.

B: Forslag om nyt Ad-hoc udvalg vedtaget – se nedenfor pkt. 12

C: Jørgen Gotfredsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.

D: Ole K. Andersen nyvalgtes som sekretær.

E: Evt. opfølgning på emner fra Referatet.

Forberedelse af næste års generalforsamling starter ca. 1. oktober.


11: Bestyrelseskompetencer beskrivelser og indhold.:

Frede, formand:

Overordnede opgaver, ApS, Sekr., Databasen o.a., Sponsoraftaler, Startlister (med mindre andet aftales) + mandagsturneringen.

Ole J: næstformand:

Brugen af Regel og Hcp i Seniorklubben, overordnet ansvar for Short Game, Eksterne turneringsaftaler, hjemmesiden, praktisk chef v/interne konkurrencer i turneringerne + mandagsturneringen. Klummeredaktør.

Stig: Kasserer:

Regnskab og budget, madaftaler, sponsoraftaler, præmiechef + mandagsturneringen.

Ole K. Andersen: Sekretær:

Sekretariatsvirksomhed i alle forhold ved Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, adresse chef + mandagsturneringen.


12: Etablering af hjælpeudvalg – forslag til indhold og virksomhed:

Under dette pkt.-deltager Bodil Kjelde, Karin Hemmingsen og Sten Ousted.


Bestyrelsens forslag om oprettelse af et Ad-hoc udvalg med deltagelse fra 2 – 3 medlemmer blev vedtaget og igangsættes ved bestyrelsesmøde 2-2022 den 24. maj.


A: Oplæg fra Frede.

Lukket drøftelse i bestyrelse og med deltagelse af foreløbigt tre interesserede medlemmer.

a: Foreløbige forslag til OMRÅDER og OPGAVER:

- Short Game - - - Aftalt at Ole J viser hvordan banen sættes op.

- Turneringer: praktiske opgaver eksempelvis fremstilling og opsætning, indhentning og registrering af materialer til interne konkurrencer i såvel interne- som eksterne turneringer.

- Modtagelse af nye og evt. nye medlemmer af Seniorklubben.

- Har vi andre andre tværgående Ad-hoc opgaver til gavn for Seniorerne og Seniorklubben?

- Golfens dag, Samarbejde med Tune IF, og Karlslunde på tværs.

- Hjælp i Brugsen i Tune

- Vores fester

- b: Evt. budget og andre økonomiske overvejelser.


c: Udvalgets størrelse – interesserede om nødvendigt.

Bodil Kjelde, Karin Hemmingsen, Edith Kruse-Christiansen og Steen Ousted.13: Hjemmesiden:

- Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.


14: Mødets afslutning.

A: Fastlæggelse af næste møder: 2. august kl. 10.00.

B: Andre emner.

Frede undersøger muligheden for oprettelse af en ”handicapgruppe”.Med venlig hilsen

Frede Kruse-ChristiansenRet til ændringer forbeholdes.


Comentarios


bottom of page