top of page

Bestyrelsesmøde 05-2021- 15.10.2021

FREDAG den 15. oktober kl. 09.30 i KLUBHUSET


R E F E R A T


1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. OK.

B: Godkendelse af referat fra møde 4-2021 d. 07. juli. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

A: Medlemsmøde om de nye golf- og handicapregler 02. oktober.

Mødet var velbesøgt med 88 tilmeldte. Ole Jensen gennemgik de nye regler for regulering af hcp. Flere af de fremmødte gav udtryk for, det er et svært stof, men

at det gav en bedre fornemmelse for, hvordan der bliver reguleret i hcp.

Præsentationerne fra mødet ligger tilgængelige på hjemmesiden som PDF filer.

B: Ordinær Generalforsamling – 27. semtember 21.

Referatet lagt ind på vor hjemmeside.


3: Fastlæggelse af max deltagerantal ved samtlige arrangementer i

Seniorklubbens regi – jfr. generalforsamlingen d. 27. september 21.:


Det blev besluttet :

Mandagsturneringerne 88 deltagere

18 hullers turneringerne 88 deltagere

De interne mesterskaber 88 deltagere

Turneringer på fremmed bane efter konkret stillingtagen.

Andre golfaktiviteter: efter konkret stillingtagen.

Arrangementer i Restauranten uden bordopstilling 110 deltagere.

Arrangementer i Restauranten med bordopstilling 100 deltagere.

Andre aktiviteter/arrangementer vurderes og fastlægges efter konkret aftale.

Bestyrelsen beslutter om aktiviteten og dens antal evt. må inkludere ledsagere.

4: Seniorklubbens spillemæssige virksomhed – overordnede retningslinjer:


A: Afgørelsesmetode ved lige mange Stableford point eller slag i slagspil: bedst

med lavest hcp.


B: Mandagsarrangementernes afviklingsmodul – efteråret 2021:

1: TILMELDING fortsat nødvendig i Golfboks senest fredagen før kl. 12.00 af

hensyn til scoreindtastning og udskrivning af scorekort.

2: HUSK at tilmelde til Short Game samtidig.

3: AFHENT scorekort og TRÆK dit starthul fra 45 min. før start på terrassen

eller i restauranten.

4: GUNSTART kl. 09.30. i sommertiden og kl. 10.00 i vintertiden.

Kan efter meddelelse ændres til 09.00 i sommerperioden

5: SCOREKORT afleveres i trådkurven på terrassen eller i restauranten.

6: PRÆMIEOVERRÆKKELSE efter sidste mandags runde når alle er

kommet ind.

7: SHORT GAME for tilmeldte i perioden marts til oktober.

C: Vejledning:

Se i øvrigt de fulde retningslinjer på INFO for mandagsturneringen i Golfboks.

HUSK at melde afbud i Golfboks inden fredag kl. 12.00, hvis du ikke kan deltage

alligevel. Senere afbud meldes på mail til Frede (k-c@tunenet.dk). Afbud på

selve dagen inden rundestart kan meldes på SMS til hhv. Frede 40280864 eller

Ole 20942088. Alle scores i sommerperioden registreres og er tællende. Afbud,

som ikke når at blive registreret i Golfboks, bliver registreret som W/D

(Withdraw) med tilladelse (ikke tællende) – udeblivelse uden afbud registreres

N/S (No Show). I vinterperioden registreres kun de kort påført EDS,


D: Forslag til drøftelse:

a: Skal tilmeldingsfristen flyttes til lørdag? Enighed om at fredag fastholdes.

b: Skal der åbnes for tilmelding 3 uger før modsat de nuværende 2 uger. Ja,

ændres til 3 uger.

c: Skal vi gå på vintertid fra mandag den 01. november, med gunstart som

tidligere år kl.10.00, så medlemmer der bor længere væk ikke skal forberede sig

og transportere i de mørke timer. Ja, fastholdes.


C: Transport og spilleaftale:

Tilmelding stadig mulig – oversigten bevares itv.4: Aktivitetsplanens kommende andre aktiviteter.

4.1: Julefrokost onsdag den 1. december 2021

Bilag fra SP vedhæftet. Max. 100 deltagere med bordopsætning.

4.2 . Juleafslutning efter golf mandag den 20. december.

Max. deltagere 100 inde øvrige på terrassen.

4.3. Nytårsparole efter golf mandag den 27. december.

Max. deltagere 100 inde øvrige på terrassen. Medbring eget glas, da restauranten er lukket.

5: Short Game.

Evt. nyt fra arbejdsgruppen om 2021 – Seniorklub/Hovedklub/Andre Klubber i klubben. Greve fører p.t. landskonkurrencen.

Mandag den 15. aug. 2022 Challenge – tilmelding og betaling i Golfboks.


6: Økonomi:

Medlemsdatabasen. A’jourført med 159 medlemmer.

Økonomisk oversigt - Bilag fra SP vedhæftet. Gennemgået. Godkendt.

Emner fra/til kassereren. Julefrokosten nu aftalt med Restauranten. Invitation udsendes når den er lagt ind i Golfboks.


9: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet. Hjemmesiden besøges i snit af 190 medlemmer om ugen.

Andre forslag/emner om dette og hint. Der arbejdes stadig på at forbedre hjemmesiden.


10: Mødets afslutning.

SIM golf på egen bane – turneringer og tilbud til Seniorklubbens

medlemmer. Aftales når banen åbner.

fastlæggelse af generalforsamlingen i januar 2022. Mandag den 17. januar 2022 kl. 13.00 i klubhuset. Indkaldelse udsendes medio december 2021 efter næste bestyrelsesmøde.

fastlæggelse af næste møde. Den 9. eller 15. december. Indkaldelse når datoen er besluttet.

andre emner. Der indkaldes senere til møde om SIMgolf.

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen


Referent

Jørgen Gotfredsen


Comments


bottom of page