top of page

Bestyrelsesmøde 3-2020 13.5.2020

GREVE GOLFKLUB

Seniorklubben

Tune 11. maj 2020

Til

Stig Person

Jørgen Gotfredsen

Ole Jensen

Herved indkaldes som aftalt til bestyrelsesmøde nr. 3-2020 i Seniorklubben i klubhuset

ONSDAG DEN 12. MAJ kl. 10.00

i klubhuset.

D A G S O R D E N

og

Rød tekst efterfølgende referat

1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen.

Jørgen G. skriver referat.

B: Evt. yderligere emner til dagsordenen.

Ingen eksakte nu. Kommer løbende.

2: Seniorklubbens virksomhed:

A: Aktivitetsperiode 18. maj – 8. juni:

Corona - åbningsperiode 2 med krav om max forsamlinger på 10 personer.

Indtil der kommer en ny udmelding den 8. juni, må vi henholde til de nuværende regler om max. 10 personer og ingen gunstart.

1: Mandagene 18. og 25. maj med fortrinsret til i tidsbestilling:

Møde, registrering, gunstart eller, score, årsturnering, præmier m.v.

Banen vil blive reserveret for bestilling i Golfboks for Seniorklubbens betalende medlemmer fra kl. 08.00 til kl.12.00. Gælder også den 8. juni.

2: Mandag den 1. juni 2. pinsedag frit spil.

3: Mandag den 8. juni:

Uændret problem som pkt. 1 ovenfor hvis der ikke er ændringer i

vejledningerne – hvis ny åbningsperiode startes se nedenfor pkt. B.

B: Aktivitetsperiode 8. juni, juli – august:

Corona – åbningsperiode 3 – p.t. ukendt forsamlingskrav.

For hurtigst muligt at få overblik på de fremtidige arrangementer, er det besluttet at afholde bestyrelsesmøde den 10. juni.

1: Mandagene – Gunstart eller løbende start, mødeform, registrering, score,

årsturnering, præmier m.v.

2: Torsdag den 16. april forårsturneringen GolfExperten Cup.

Udsat til torsdag den 1. oktober.

3: Torsdag den 18, juni sommerturneringen Superbrugsen-Tune Cup.

Udsættes 1 uge til den 25. juni så der bedre tid til forberedelse.

4: Linksugen uge 29: Åben Seniorturnering torsdag den 16. juli.

Det er endnu ikke besluttet om Linksugen skal gennemføres. Jeppe skal høres.

5: Fremmed baner i perioden – torsdag den 13. august aftale med Midtsjælland.

Turen gennemføres som planlagt, hvis muligt i h.t. gældende restriktioner.

6: Forslag til hvilke andre aktiviteter - såvel spillemæssige som sociale - er der

mulighed for i denne periode?

C: Aktivitetsperiode efter august og fremefter - - - -

Hvad tror vi efter Corona –åbningsperiode 4?

Så snart det er muligt at spille med gunstart om mandagen meldes der ud.

Hvis det bliver begrænset til max. 30 personer samlet, vil vi prøve på at lave en start med max. 30 spillere på forni og tilsvarende på bagni. De 2 hold må så ikke sidde sammen efter spil. Det må kunne løses.

Tilmeldingen til spil og spisning vil foregå enkeltvis evt. gennem døren til terrassen.

Lodtrækningen vil blive foretaget af et medlem fra bestyrelsen, så medlemmerne ikke rører ved brikkerne.

Der vil blive noteret de 5 bedste damer og herrer i mandagskonkurrencen.

Regulering af scorekort fortsætter som tidligere.

1 fl. vin til dagens vinder M/K.

3: Særlige turneringsmuligheder – hvilke, hvordan og hvornår:

A: Short Gamae.

Starter op når problemerne med markeringen af puttebanen er løst. Evt. med etablering af en separat puttebane til shortgame.

B: Well Pott.

Gennemføres indendørs i vinterperioden.

4: Økonomi:

- status på konto administration.

- orientering om status på regnskab og budget.

- andre emner fra/til kassereren.

Stig gennemgik økonomien. Ingen bemærkninger.

5: Hjemmesiden:

- ny redaktør

- skal vi have indhold som nu?

ELLER

- kunne vi have flere generelle emner på siden, f.eks. fast omtale af regler og klubber i SGS ordningen, omtale af vore særarrangementer m.v.

- har vi kræfter til et større og mere aktuelt informationsniveau?

- kunne vi bringe diverse klummer og f.eks. lade dem ligge i 3 – 5 uger inden de slettes igen?

Ole Jensen overtager hvervet som redaktør efter Lars Hartig. Når Ole har fået styr på redigeringen, kommer han med forslag til forbedring af indholdet.

6: Hjælp til Harald Haustveit på mandag og fremefter.

- hvem og hvordan?

Stig tager en runde med Harald.

- har vi andre der kan bruge en hjælpende hånd eller bare en tanke?

Det undersøges efter Stigs tur med Harald, hvad hjælpen indebærer.

7: Maillister som medlemsliste og som arbejdsgrundlag.

- som nu eller er der nemmere/lettere Golfbox muligheder?

De nye medlemslister for 2020 klargøres og sendes til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen

Mødet forventes afsluttet ved 12 tiden

Referent Jørgen Gotfredsen.

20. maj 2020.

Comments


bottom of page