top of page

Bestyrelsesmøde 3-2022 11-10-2022

TIRSDAG DEN 11. oktober kl. 14.00 I KLUBHUSET


Referat


1: Mødets åbning:

1: Udnævnelse af referent – forslag Ole K. Andersen. Ok

2: Godkendelse af referat fra møde 2-2022 d. 24. maj. Godkendt

3: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

1: Nyt fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

2: Seniorklubben agerer som hovedklubben i forhold til GDPR.

3: Nyhedsbreve Maj - oktober fra Idræts- & Fritidssekretariatet – tidligere udsendt.

4: Tilbud om kursus vedr. HCP systemet – til brug for medlemsmøder.

Ole K. deltager, Ole J. kan ikke, så Karin Hemmingsen tilbydes deltagelse (også

forhindret).

5: Evt. andre emner.3: Greve Golfklub siden sidst:

1: Evt. drøftelse af emner efter orientering i hovedklubbens Bestyrelsesreferater, der

findes på Hjemmesiden fra 7. juni og 25. juli. Samme fra FU 23.maj.

2: Evt. andre emner


4: Max deltagerantal ved samtlige arrangementer i Seniorklubbens regi – jfr.

generalforsamlingen d. 02. oktober 21. og bestyrelsesmødet den 15. oktober 2021.

Fremgår af Seniorklubbens aktuelle AKTIVITETSPLAN.5: Seniorklubbens spillemæssige praksis og virksomhed fremgår af beskrivelserne på

1: Den aktuelle Aktivitetsplan.

2: Arrangementet/turneringens INFO/indbydelse i Golfbox.

3: Beskrivelsen af Seniorklubben på Hjemmesiden under :”OM”.

Ole J. gør den lettere at læse. (Uden lup).

4: Særlige beskrivelser kan ses i bestyrelsesreferat af 24. maj 2022.

5: Evt. altid seneste referat fra Generalforsamlinger.

6: Transport og spilleaftale bevares i.t.v. (GDPR)

7: Evt. andre tilføjelser.


6: Sæsonstatus på

1: Mandagsturneringen. Præmier uddeles ved julefrokosten.

2: Egne 18 hullers turneringer i 2022. Samlet vindere kåres ved julefrokosten.

3: Eksterne turn./arrangementer i 2022.

4: Short Game 2022 Seniorklubben. Præmier og mærker uddeles ved julefrokosten.

Vi har i Greve spillet 690 runder, hvilket er 43,3% af samtlige runder i Danmark.

Samlet 31.418 point er 42,8%.

5: Vores interne mesterskab. Præmier uddeles ved julefrokosten.7: Kommende aktiviteter jfr. AKTIVITETSPLAN 2022

1: Mandagsturneringen

Indhold og afvikling

Klargjort i golfbox til vintertid.

2: Julefrokost onsdag den 7. december

Indhold og afvikling – bilag udsendt.

Ole K. retter invitation, og sender den ud. Frede sørger for Golfbox.

3: Juleafslutning mandag den 19. december

Indhold og afvikling

4: Nytårsparole torsdag den 29. december

Indhold og afvikling.

Ole K. laver oplæg om etikette og HCP efter møde i DGU den 28.10, og sender

det til Frede.

8: Aktivitetsplan for 2023.

1: Forslag til Ole K i oktb./novb.

Første udkast diskuteret. Markering af vores sejr i DGU’s ShortGame planlægges

i sæsonstarten. Intern mesterskab skal næste år planlægges, så hvis man er med i

begge runder i stableford/slagspil, så spilles den ene på forni og den anden bagni.

Nogle puttekonkurrencer laves på den nye puttegreen.

Et antal mandage med andet spil end stableford angives.

Ole K. undersøger mulighed for tur til Bornholm i sep.

Ole K. skaffer billeder af puttegreen og indspilsområdet til brug ved planlægning

ShortGame baner.


9: SIM golf.

1: Bestyrelsen afventer aktivitetsforslag fra medlemmerne.


10: Økonomi.

1: Medlemsdatabasen d.d..

Vi er 148 medlemmer. Ole K. sender liste til Stig og Ole J.

2: Økonomisk oversigt – budget og forventninger for resten af 2022 – bilag

udsendt.

Stig gennemgik ”rigets tilstand”, og prisen for julefrokosten blev besluttet.

3: Evt. ansøgninger vedr.tilskud til Eksterne arrangementer (skal søges hver gang,

hvis tilskud ønskes.

4: Evt. andre emner til/fra kassereren.


11: Ordinær Generalforsamling januar 2023.

1: Beretning, Regnskab og budget

2: Forslag

3: Genvalg til bestyrelsen

4: Andre emner.

Indkaldelse til generalforsamlingen 16.01 skal sendes ud den 18-20 dec.


12: Bestyrelseskompetencer beskrivelser og indhold.:

Frede, formand:

Overordnede opgaver, ApS, Sekr., Databasen o.a., Sponsoraftaler, Startlister (med mindre andet aftales) + mandagsturneringen.

Ole J: næstformand:

Brugen af Regel og Hcp i Seniorklubben, overordnet ansvar for Short Game, Eksterne turneringsaftaler, hjemmesiden, praktisk chef v/interne konkurrencer i turneringerne + mandagsturneringen. Klummeredaktør.

Stig: Kasserer:

Regnskab og budget, madaftaler, sponsoraftaler, præmiechef + mandagsturneringen.

Ole K. Andersen: Sekretær:

Sekretariatsvirksomhed i alle forhold ved Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, adresse chef + mandagsturneringen.

Foreslås lagt på vores hjemmeside

Ole J. sørger for dette.

13: Ad hoc udvalget

Bodil Kjelde, Karin Hemmingsen, Edith Kruse-Christiansen og Steen Ousted.

- Se udvalgets opgaver i bestyrelsesreferat fra 24. maj 2022


14: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.


15: Mødets afslutning.

A: Fastlæggelse af næste møder:

Onsdag den 14.12 kl. 10.00

B: Andre emner – handicap grp. jfr. sidste møde..
Med venlig hilsen

Frede Kruse-ChristiansenRet til ændringer forbeholdes.Comments


bottom of page