top of page

Bestyrelsesmøde 4-2022 - 13.12.2022


Herved indkaldes som aftalt til bestyrelsesmøde nr. 4-2022 i Seniorklubben


TIRSDAG DEN 13. DECEMBER kl. 10.00 I KLUBHUSETREFERAT


1: Mødets åbning:

1: Udnævnelse af referent – forslag Ole K. Andersen. Ok

2: Godkendelse af referat fra møde 3-2022 d. 11. oktober. Godkendt

3: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

1: Nyt fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Salg af bambussokker til julefrokosten

vendt. Ole J. laver oplæg til markering af ShortGame.

2: Seneste Klubnyt fra Greve Golfklub – tidligere modtaget.

3: Nyhedsbreve oktober - november fra Idræts- & Fritidssekretariatet – tidligere

udsendt.

4: Nyt efter kurset i HCP systemet hvor Ole K deltog – til brug for medlemsmøder

eller andet. Møde om handicap og regelændringer besluttet 27/2. Tilføjes

aktivitetsplanen.

5: Evt. - nyt fra HCP udvalget v/SP Stig orienterede om handicaprevisionen, og

fortalte at 10 medlemmer havde fået ændret deres handicap.

6: Evt. andre emner.


Aftalt til kl. 10.30 eller snarest derefter.

3: Golfboks – muligheder og fordele.

1: Drøftelser og planlægning i samarbejde med Golfmanager Stine Kiel Larsson.

Rettigheder, indmeldelser, kontingenter, turneringsopsætning, aflysningssystem

og div. andre emner. Kontingentbetaling sker fremover via Golfbox.

Sekretariatet afregner til Stig hver måned. Aftalt at vi i vintermånederne spiller

for ni, når vi er under 36 deltagere, og for ni ikke er for våd. Dette gør, at banen

kan holdes åben for andre. Sekretariatet tjekker selv golfbox fredag kl. 12.00.

Dialog om starttid kl. 10.00 i vintermånederne. Rettigheder og systemadgange

diskuteret og enkelte rettet. Der er dog visse begrænsninger pga. GDPR-regler.

Frede gav Stine en buket blomster i forbindelse med hendes 10års jubilæum.4: Greve Golfklub siden sidst:

1: Evt. drøftelse af emner efter orientering i hovedklubbens Bestyrelsesreferater –

senest fra møde den 27. oktober, der findes på Hjemmesiden.

2: Evt. andre emner


5: Nyt om Seniorklubbens spillemæssige praksis og virksomhed fremgår af

beskrivelserne på

1: Den aktuelle Aktivitetsplan.

2: Arrangementet/turneringens INFO/indbydelse i Golfbox.

3: Beskrivelsen af Seniorklubben på Hjemmesiden under :”OM”.

4: Særlige beskrivelser kan ses i bestyrelsesreferat af 24. maj 2022.

5: Evt. altid seneste referat fra Generalforsamlinger.

6: Transport og spilleaftale bevares i.t.v. (GDPR)

7: Nye emner på dagens møde

8:Evt. andre tilføjelser. Aflysning ved under 16 deltagere.


6: Kommende aktiviteter jfr. AKTIVITETSPLAN 2022

1: Juleafslutning mandag den 19. december

Indhold og afvikling

2: Nytårsparole torsdag den 29. december

Indhold og afvikling.

7: Aktivitetsplan for 2023.

1: Evt. bemærkninger/ændringer. Enkelte rettelser lavet. Ole K. sender opdateret

plan til Jeppe Dohn.


8: Økonomi.

1: Medlemsdatabasen d.d.. Vi er 149 medlemmer.

2: Økonomisk oversigt – budget og forventninger for resten af 2022. Stig

gennemgik rigets tilstand.

3: Evt. andre emner til/fra kassereren.


9: Planlægning af Ordinær Generalforsamling januar 2023.

LUKKEDE DRØFTELSER.

1: Dirigent. Torben Lindholm har sagt ja.

2: Afvikling Ole J. sørger for PowerPoint. Vi andre sender materiale til ham.

Stig sørger for smørrebrød m.m. via Maiken kl. 12.30.

3: Beretning Ole K. laver den. Kort version, da vi har sendt info. ud løbende via

klummer.

4: Div. datoer og tidsfrister Ole K. sender information ud til alle inden jul med info

om tilmelding i Golfbox samt at evt. forslag skal sendes til Frede senest 14 dage

før generalforsamlingen.

Ole K. sender endelig dagsorden ud senest den 9. januar.

5: Regnskab 22 Kan rekvireres hos Stig.

6: Budget 23 – herunder kontingent Uændret kontingent indstilles.

7: Evt. beslutningsforslag

8: Evt. forslag til Vedtægtsændringer Frede laver oplæg fra bestyrelsen.

9: Valg Indstilles til genvalg incl. revisor Poul Erik Rasmussen.

10: Andre emner. Tilmelding via Golfbox.
10: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint. Ole J. lægger Aktivitetsplanen for 2023

på hjemmesiden.


11: Mødets afslutning.

A: Fastlæggelse af næste møder: Torsdag den 23. februar 23 kl. 10.00.

B: Andre emner.

Comments


bottom of page