top of page

Bestyrelsesmøde 8-2020 09.12.2020R E F E R A T


1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. OK

B: Godkendelse af referat fra møde 7-2020 d. 15. oktober. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Ad hoc.


2: Seniorklubbens spillemæssige virksomhed:

A: Aktuelle aktivitetsperiode december 2020.

Konstatering af at forsamlingsantallet igen er sænket til max 10 personer og

perioden forventes forlænget frem til den 2. januar 2021

Særlige restriktioner for bane og restaurant stadig gældende.

Seniorklubben følger de givne restriktioner i januar og februar da forsamlings-

antallet på max. 10 personer er forlænget til 28. februar.


B: Mandagsarrangementerne under forskellige forsamlings maksimum.

(Bestyrelsen vil gribe ind med nødvendige ændringer, hvis kommende

Restriktioner eller lettelser tilsiger det)B1: Følgende model foreslås anvendt ved 10 i forsamlingsmaksimum.

Bookingtiderne på mandage fra kl. 08.30 – kl. 11.30 er forhåndsreserverede

til seniorerne og kan kun bookes af Seniorklubbens medlemmer. De

ubrugte tider frigives fredagen før kl. 08.30 til øvrige medlemmer og

gæster.

Starttiden skal altid bekræftes og scorekort udskrives på normal vis.

Scorekortene afleveres for 9 hullers resultat og evt. EDS i den velkendte

trådkurv i Sekretariatet/Shoppen efter runden.

Der udsendes klumme med resultater og en god flaske vin fremsættes til

sidste mandags bedste dame eller herre.

Følg altid skiltning og regler i restaurant- og klubhus.

Bestil evt. smørrebrød inden du går ud, så er det klar når du kommer ind.

Det besluttes at anvende model B1. Bookingtiden ændres til 09.00.

Medlemmerne skal fra 1. jan. 2021 booke tid i Golfboks og samtidig booke

spilletid af hensyn til registreringen af scoren. EDS registrering udgår.

Bestilling af smørrebrød kun muligt såfremt køkkenet er åbent.


B2: Følgende model foreslås anvendt ved 50 i forsamlingsmaksimum.

Er det tilladt at være indtil 50 personer i en gruppe (f.eks. 1 gunstart),

har bestyrelsen besluttet, at vi anvender systemet med 2 gunstarter ved mere

end 40 tilmeldte, henholdsvis kl. 09.30 på forni og kl. 10.00 på bagni.

Medlemmerne tilmelder sig på Golfbox senest lørdagen før kl. 12.00. Der vil

blive sat et max. på 88 tilmeldinger. Her vil der i Golfbox tillige blive mulighed

for at bestille smørrebrød og tilmelde sig til Short Game.

Straks efter udfærdiger bestyrelsen en startliste til mandagens gunstarter.

Scorekort udleveres da ved restaurantdøren til terrassen

Alle deltagere anmodes om at ankomme efter kl. 08.45 for afhentning af

scorekort til forni og efter kl. 09.15 til bagni.

Model B2 kan komme i spil såfremt der i jan. – febr. bliver ændret i tilladte antal

forsamlede personer.


B3: Restaurant under Coronarestriktionerne.

Uanset om Forsamlingsmaksimum på 50 igen gøres større, vil

mandagsarrangementerne med mulighed for spisning stadig afvikles med flere

gunstarter, idet restaurant kapaciteten under Corona restriktionerne kun er på 48

personer. Deltager der mere end 50 personer, skal et antal opholde sig på

terrassen.

Pt. ikke aktuelt da der indtil 28. febr. 2021 er forsamlingsforbud med flere end 10

personer.
B4: Bestyrelsen sikrer, at der jævnligt i Klummer og på Hjemmesiden udsendes disse DGU meldinger:

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger.

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller

kramme før og efter runden.

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som

berøres af mange personer.

7. Følg altid bord og stoleplaceringen i Restaurant og på terrasse.

Ovenstående anbefaling fra DGU fremsendes jævnligt med div. meddelelser til

medlemmerne.

3: Aktuelle mandags turneringer:

December 2020 – februar 2021.

Model B1 - forhåndsreserverede tider den 14., 21. og 28. december samt i

januar og februar 2021.

Januar 2021: Slettes. Se ovenstående.

Model udmeldes af bestyrelsen så snart forsamlingsmaksimum kendes.

Februar og marts 2021: Februar slettes.

Model udmeldes af bestyrelsen så snart restriktionerne kendes


4: Andre aktiviteter i perioden frem til årsskiftet set i Coronasammenhænge.

Foreløbige drøftelser af indhold og muligheder:

- Juleafslutning 21. december. AFLYST.

- Nytårsparole 28. december. AFLYST.

- Afslutning og honorering af den interne vinderliste – bilag fra JG.

- Sendes efter nærmere aftale til medlemmerne. Evt. præmieoverrækkelse i.

- forbindelse med Forårsturneringen i april


5: Turnerings- og Leaderboard modeller efter de nye HCP regler 1. januar 2021.

herunder holdning og praksis for brug af det nye system.

- Mandagsturneringen – alle, os, eller og hvordan?

- 18 huls turneringerne?

- Bestyrelsen har besluttet at Stableford, slag- og hulspil på 9 huller og derover

- gøres tællende. Gælder dog ikke sociale turneringer som f.eks. Texas Scramble.

- Udsættes evt. til aftale på Generalforsamlingen. Hvis det ikke kan benyttes fra

- 1. jan. med registreringen i Golfbok,s registrerer Ole og Stig i jan. og febr.

- Behov for undervisning/orientering af det nye system til Seniorerne?

- OJ og Stig påtager sig at forklare det nye hcp system for medlemmerne.

- OJ udfærdiger et forklarende skriv, der efter aftale udsendes til medlemmerne.


6: Aktivitetslisten for 2021 – forslag udsendt fra JG.

- De forslåede aktiviteter og datoer.

- Vore 3 interne turneringer flyttes fra torsdag til mandag.

- Skal vi ud i fædrelandet hvis Corona tillader det?

- Bestyrelsen har besluttet at vente med at arrangere ture til fremmede baner

- indtil vi ved, hvordan situationen udvikler sig.

- Foreløbige tilbud vedhæftet fra Pejsegården v/ Jørgen Bundgård, Skovbo og Benniksgaard.

- De fremsendte tilbud stilles pt. i bero.

- Andet vedr. 2021 planen.

- Da der i 2021 ikke bliver arrangeret løbene hulspil, er der besluttet at bestyrelsen på valgte mandage arrangerer sociale turneringer. OJ kommer med forslag.

- Januar og februar ændres til løbende start. Div. aktiviteter i disse måneder slettes eller udsættes. Gælder vor Generalforsamling der udsættes til efter 1. april.

- På alle mandage fra 1. marts til 27. september ( evt. også et par dage i oktober )

- tilføjes Short Game på listen.

Foreløbig står bestyrelsen for afviklingen af vor 3 interne turneringer så pt.

slettes de som gruppespil. Marianne og Benny Flindt medvirker ved

Efterårsturneringen.

- Aktivitetsplanen for 2021 udsendes så snart den er færdigbehandlet.

-

7: Short Game.

- Årsafslutning indhold og tidspunkt.

- Se pkt 6.

- Evt. nyt om 2021 – Seniorklub/Hovedklub/Andre Klub i Klubben.

- Kaninerne kan evt. deltage den mandag, der er sponsordag. D og H klubberne må selv henvende sig.


8: Økonomi:

- Regnskab 2020 – bilag udsendt af SP.

- Budget 2021 – bilag udsendt af SP.

- Orientering om status på medlemsantal.

- Medlemsantallet er pt. 148.

- Sponsorer i 2021.

- Vi forventer at vore sponsorer Super Brugsen Tune, GolfExperten, Greve Golf og AKTIVØstrig fortsætter i 2021.

- Andre emner fra/til kassereren.

- Der er i regnskabet afsat kr. 18.000,- til brug for aktiviteter og sociale arrangementer i 2021.

- Uanset Generalforsamlingen er udsat opkræves kontingentet i januar.9: Ordinær generalforsamling – januar 2021.

Sidste bestyrelsesmødes beslutninger om indkaldelse i december og afvikling den 18. januar gendrøftes i lyset af Coronasituationen.

Generalforsamlingen kan under de nuværende restriktioner ikke afholdes i januar, hvorfor den udsættes til efter 1. april.

Foreliggende bilag:

Forslag til indkaldelse og dagsorden fra JG.

Pt. ikke aktuelt. Indkaldes i h.t. Vedtægten.

Forslag til beretning fra JG.

Når Beretningen for 2020 er klar og godkendt af bestyrelsen udsendes den.

Forslag til Aktivitetsplan for 2021 fra JG.

Når Aktivitetsplanen for 2021 er klar udsendes den.

Forslag til Regnskab og budget fra SP – jfr. ovenfor pkt. 6.


10: Hjemmesiden:

- Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.

- Evt. forslag og kommentarer fra medlemmerne ønskes anmeldt på hjemmesiden under Kontakt.


11: Mødets afslutning.

- andre emner.

- fastlæggelse af næste møde.

- Næste møde den 17. februar kl. 10.00 i klubhuset.
Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen


Referent : Jørgen Gotfredsen.

Comments


bottom of page