top of page

Bestyrelsesmøde mandag 13. januar 2020

SENIORKLUBBEN GREVE GOLFKLUB

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

MANDAG, DEN 13. JANUAR 2020

TID: KL. 10.00

STED: KONTORET 1´Sal / RESTAURANTEN

Bestyrelsen:

Frede Kruse-Christiansen (FKC), Stig Vincent Person (SVP),

Jørgen Godtfredsen (JG), Lars Hartig (LH)

Afbud:

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning af referat

3. Nyt fra formanden

4. Spil på fremmed bane

5. Foreløbig regnskab 2019

6. Budget 2020

7. Arrangementer 2020

8. Præmieliste for 2020

9. Generalforsamling 2020

10.Næste møde

11.Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opfølgning af referat

Seniorklubben spørger Golfexperten om sponsering af forårsturneringen med samme ordning vi havde i 2019. SP tager kontakt.

Aftale indgået med GolfExperten.

SP tager også kontakt til SuperBrugsen om en ny ordning i 2020.

Aftale indgået med SuperBrugsen.

Bestyrelsen skal have et oplæg med færdiggørelse af Short Game for næste sæson 2020/2021 senest næste bestyrelsesmøde.

Mundtligt oplæg givet til bestyrelsen.

Der er ingen deadline på DGU-turnering.

Vi kører som sidste år med start d. 1. april 2020 hver mandag efter spil. Der vil være regulering af mandagene, efter hvor megen interesse, der er i løbet af året.

Man skal have et bedre resultat end sidste sæson for at opnå en opgradering af guld, sølv og bronze. Man kan ikke få samme kategori igen.

3. Nyt fra formanden

Der kommer indbydelse til de fire klubber i klubben.

Indkørselsvej bliver asfalteret ca 20 meter fra landevejen.

Resten af laden, som står der nu, vil blive restaureret til brug.

4. Spil på fremmed bane 2020

Midtsjælland Golfklub

Roskilde Golfklub

Holbæk Golfklub

Alle tre bliver spurgt til begge datoer efter aktivitetskalendere LH

5. Foreløbig regnskab 2019

De 3 bilag er taget til efterretning.

Regnskab 2019 klar til fremlæggelse, efter en lille korrektion, og efter revisor har være ind over.

Bilag 1: Foreløbig regnskab 2019

Bilag 2: Revideret regnskab

Bilag 3: Noter

6. Budget 2020

Budget 2020 godkendt til fremlæggelse.

Bilag 4: Foreløbig budget 2020

7. Arrangementer 2020

Der skal ikke være et decideret aktivitetsudvalg. Medlemmerne må selv tage affære med nye aktiviteter eller forslag hertil.

Der har været aktiviteter i 2019 med indbydelse fra medlemmerne.

Skal der indføres i aktivitetskalenderen en sommerfest en onsdag eller torsdag tæt på Sankthansaften.

Bestyrelsen påtænker en sommerfrokost, hvis der er tilslutning, torsdag, den 25. juni 2020 kl. 13.00.

Bestyrelsen overvejer en Golf sixes turnering en mandag.

Bilag 5 - 6: Planlægningskalender 2020

JG retter i aktivitetskalenderen forårsturneringen til GolfExperten CUP.

8. Præmieliste for 2020

Skal der i vintermånederne fra 1. november til 31. marts være præmie til den bedste hver mandag spil?

Fra 1. november til 31. marts månedspræmie bedste dame og herre 1. fl. Vin.

Præmieliste godkendt med rettelse i præmierækken i forår og efterårsturnering.

Bilag 7: Præmieliste

9. Generalforsamling 2020

Generalforsamling mandag, den 9. marts 2020 kl. 13.00 med tilmelding.

Vedtægter

Vedtægter rettes med nyt regnskabsår og generalforsamling.

Indbydelse til generalforsamlingen

Udsendes inden den 3. februar 2020. JG

Dagsorden

Sammen med indbydelsen den 3. februar 2020. JG

Beretning

Beretning 2020 udsendes JG

Regnskab 2019

Fremvises på generalforsamlingen. SP

Budget 2020

Fremvises på generalforsamlingen SP

Opstilling til bestyrelsen

Formand: Frede Krise-Christiansen (genvalg)

Kasser: Stig Vincent Person (genvalg)

Turneringsansvarlig: Lars Hartig (ønsker ikke genvalg)

Sekretær: Jørgen Godtfredsen (genvalg)

Den turneringsansvarlige vil også indgå som næstformand.

LH ønsker ikke genvalg

Bilag 8: vedtægter

Bilag 9: PowerPoint

10. Næste møde

Mandag den 9. marts efter generalforsamlingen.

11. Eventuelt

Seniorklubben havde stiftende generalforsamling den 12. april 2010, og har derfor jubilæum i år. I den anledning af seniorklubben har 10-års jubilæum påtænkes et arrangement mandag den 6. april 2020 og indskrives i aktivitetsplanen.

Det kunne være interessant med en turnering mellem Strandkirken og Seniorklubben. Der arbejdes videre med dette arrangement.

Referent.

Stig Vincent Person


Comments


bottom of page