top of page

Bestyrelsesmøde 4-2020 10.6.2020


REFERAT

1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. JG refererer.

B: Godkendelse af referat fra møde 3-2020 d. 13. maj. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Kommer løbende.

2: Seniorklubbens virksomhed:

- Bilag: DGU’s seneste retningslinjer vedhæftet. Orientering fra Frede.

A: Aktivitetsperiode 8. juni – 8. juli:

Corona - åbningsperiode 3 med krav om max forsamlinger på 50 personer,

samt særlige restriktioner for bane og restaurant.

1: Mandagene 15., 22. og 29. juni samt 6. juli – se også sidste referat pkt.2 C

- fremmøde

- registrering

- en gunstart på Forni og en anden på Bagni eller

- løbende start

- score, årsturnering, præmier m.v.

- Resultatet blev :

-

- Alle spillere der ønsker at deltage i mandagsrunden skal tilmelde sig på Golfboks, hvor der samtidig kan bestilles smørrebrød ( betales som vanligt ved udleveringen ).

- De tilmeldte spillere deles i 2 hold, hvor hold 1 starter på forni kl. 09.00 og hold 2 starter på bagni kl. 09.30. I denne uge 25 er tilmelding senest lørdag den 13. kl. 12,00. Du vil så på golfboks lørdag fra kl. 20.00 kunne se, hvilket hold og hvilket hul du skal spille. Scorekortene til mandagen er udskrevet og ligger på bordene ved terrassen ( hvis vejret tillader). Scorekortene lægges i en fælles kasse efter spillet til regulering og registrering.

- De efterfølgende mandage i uge 26 – 28 skal tilmeldingen på Golfboks ske senest fredag kl. 12.00. Du kan så på Golfboks fredag fra kl. 20.00 se, hvor du skal starte og på hvilket klokkeslæt.

- Præmier og registrering til leaderboard vil først blive oplyst, når vi kører i normal gænge. Ved forhåbentlig god tilmelding på mere end 50, må vi dele i 2 hold til eftergolf og spisning.

- Udlevering af drikkevarer samt smørrebrød finder vi en løsning på til mandag. Send til medlemmerne den 10. juni.

2: Sommerturneringen den 25. juni – hvordan og hvorledes?

Vor Sommerturnering SuperBrugsen Tune Cup spilles torsdag den 25. juni. Er nu tilgængelig for tilmelding på Golfboks. Læs teksten til tilmeldingen grundigt, da ikke alt er som det plejer

Husk at holde rimelig afstand og ingen kys og kram.

B: Aktivitetsperiode 8. juli – og følgende:

1: Linksugen – Åben Seniorturnering d. 16. juli.

Oplæg fra Jeppe. Præmieoplæg diskuteres så Seniordagen får samme præmieniveau som de øvrige turneringer i Linksugen.

2: Fremmed baner i perioden – torsdag den 13. august aftale med Midtsjælland.

Regner med den kan gennemføres som aftalt. Nærmere senere.

3: Forslag til hvilke andre aktiviteter - såvel spillemæssige som sociale - er der

mulighed for i denne periode?

Undersøger muligheden for at opstille Tee Boks. Finansiering og daglig økonomi.

C: Aktivitetsperiode efter august og fremefter - - - -

- 13. september - Efterårsturnering.

- Gennemføres som planlagt sammen med Marianne og Benny Flindt..

- 01. oktober – Forårsturnering.

- Mulighed for hjælp undersøges. Gennemføres som planlagt.

Hvad tror vi i øvrigt efter Corona –åbningsperiode 4?

Må stå lidt hen i det uvisse. ???

3: Særlige turneringsmuligheder – hvilke, hvordan og hvornår:

A: Short Game.

Starter op efter 8. Juli. Ole og Søren aftaler hvordan markeringen om puttehullet udføres da der ikke må bruges farve på græsset.

B: Well Pott.

C: TeeBox.

Er nævnt under B 3.

4: Økonomi:

- status på konto administration.

- orientering om status på regnskab og budget.

- andre emner fra/til kassereren.

- Stig oplyste at Budgettet holder, mangler p.t. 3 nye medlemmer. Præmier er indkøbt.

5: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

Emner Til / Fra – f. eks.

- kunne vi have flere generelle emner på siden, f.eks. fast omtale af regler og klubber i SGS ordningen, omtale af vore særarrangementer m.v.

- har vi kræfter til et større og mere aktuelt informationsniveau?

- kunne vi bringe diverse klummer og f.eks. lade dem ligge i 3 – 5 uger inden de slettes igen?

- Ole er i fuld gang med at nyredigere hjemmesiden med relevant materiale samt nye tiltag. Spændende da det jo tegner Seniorklubben udadtil.

-

6: Medlemsliste og arkiv. JG har revideret medlemslisterne – nu 137 medlemmer.

7: Mødets afslutning. Nyt møde den 8. juli kl. 10.00.

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen

Mødet forventes afsluttet ved 12 tiden. Sluttede kl. 13.00.

Referent Jørgen Gotfredsen.

bottom of page