top of page

Bestyrelsesmøde 5-2020 08.07.2020

GREVE GOLFKLUB

Seniorklubben

Tune 08. juli 2020


ONSDAG DEN 08. juli kl. 10.00

R E F E R A T

1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. JG valgt.

B: Godkendelse af referat fra møde 4-2020 d. 10. juni. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Ingen.

2: Seniorklubbens virksomhed:

A: Aktivitetsperiode 8. juni – 8. juli:

Konstatering af forsamlingsantallet efter den 8. juli. Er Corona -

åbningsperiode 3 med krav om max forsamlinger på 50 personer, er nu hævet til

100, samt særlige restriktioner for bane og restaurant stadig gældende. Uændret

2 m2 pr. gæst d.v.s. der kun må være 48 siddende gæster i restauranten.

B:: Mandagsarrangementerne under forsamlingsmaximaler på 50 eller mere:

Mandagene 20., 27. og mandagene i august.

- fremmøde

- registrering

- en gunstart på Forni og en anden på Bagni eller

- løbende start

- score, årsturnering, præmier m.v.

- smørrebrød

Da det nu er tilladt at være indtil 100 personer i en gruppe, har bestyrelsen besluttet, at vi fra og med mandag den 20. juli starter med gunstart kl. 09.30.

Det vil foregå som følger : Spilleren tilmelder sig på Golfboks senest søndag kl. 12.00, der vil blive sat en max. på 82 tilmeldinger, så tilmed dig lidt før dead line. Her vil der tillige blive mulighed for at bestille smørrebrød og tilmelde sig til Short Game. Scorekortene vil blive udskrevet og ligge klar til afhentning fra 08.45 på terrasse eller i Restaurant. Når spilleren afhenter sit scorekort, vil en fra bestyrelsen trække et lod for vedkommende, på hvilket hul der skal startes. Af hensyn til de spisende medlemmer vil der blive reserveret plads i Restauranten – jfr. Corona reglerne. Hvis de derefter vælger at spise i det fri, kan de gøre det.

Fra DGU har vi modtaget følgende anbefaling :

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger.

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller

kramme før og efter runden.

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som

berøres af mange personer.

C: Deltagelsen i Linksugen 13 – 19. juli:

- Seniorklubbens mandagsspil aflyst. Bemærk.

- Åben Seniorturnering torsdag den 16. juli. Tilmelding på Golfboks, sidste tilmelding lørdag kl. 12.00. Scorekort uddeles på spilledagen i Starterhuset ved hul 1 fra kl. 08.30.

- Seniorklubbens arbejdsopgaver – bilag vedhæftet. JG uddeler scorekort på Seniordagen.

- Andet vedr Linksugen. Uddeling af præmier – Bestyrelsen.

3: Aktivitetsperiode andre aktiviteter efter august og fremefter:

- 13. august fremmed bane – Midtsjælland og div. andre bilag vedhæftet.

Turen til Midtsjælland aflyses af hensyn til Covid 19. F K-C kontakter Midtsjælland. I stedet arrangerer vi selv en 18 hullers Covid 19 turnering torsdag den 13. august i Greve. Nærmere følger.

- 13. september - Efterårsturnering. Nærmere aftales med Marianne og Benny Flindt.

01. oktober – Forårsturnering. Bestyrelsen.

Hvad tror vi i øvrigt efter Corona –åbningsperiode 4 ? Stadig et stort spørgsmål forhåbentligt nyt til vort næste møde den 12. aug.

4: Særlige turneringsmuligheder – hvilke, hvordan og hvornår:

A: Short Game. Kan nu tilmeldes på Golfboks sammen med tilmeldingen til klubdagen.

B: Well Pott. Intet nyt.

C: TeeBox. Intet nyt.

5: Ansøgning om dispensation fra alderskravet på 60 år.

Der har været en forespørgsel fra et flerårigt medlem om hans hustru på 58 kan optages som medlem af Seniorklubben. Bestyrelsen har selvfølgelig accepteret.

Stig giver besked til vedkommende.

6: Økonomi:

- status på konto administration.

- orientering om status på regnskab og budget. Budgettet er nu opfyldt da vi har rundet 140 medlemmer.

- andre emner fra/til kassereren. Ingen.

7: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

Emner Til / Fra – f. eks.

- kunne vi have flere generelle emner på siden, f.eks. fast omtale af regler og klubber i SGS ordningen, omtale af vore særarrangementer m.v.

- har vi kræfter til et større og mere aktuelt informationsniveau?

- kunne vi bringe diverse klummer og f.eks. lade dem ligge i 3 – 5 uger inden de slettes igen?

- Hjemmesiden ser nu rigtig god ud. Ole sørger for jævnlig opdatering. Som noget nyt vil klummerne blive lagt ind for en kortere periode.

-

8: Mødets afslutning.

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen

Mødet forventes afsluttet ved 12 tiden. Ja det passede.

Nyt møde onsdag den 12. aug. kl. 10.00.

Referent : Jørgen Gotfredsen

8. juli 20.

Comentários


bottom of page