top of page

Bestyrelsesmøde 02-2021 31.3.2021
ONSDAG DEN 31. marts kl. 10.00 I KLUBHUSET


R E F E R A T1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. JG refererer

B: Godkendelse af referat fra møde 1-2021 d. 25. februar. Godkendt med en lille rettelse til måden at indrapportere dagens spil.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Ad Hoc.


2: Seniorklubbens spillemæssige virksomhed – overordnede retningslinjer:

A: Aktivitetsperioder og nyt Handicapsystem efter 1. januar 2021.


A1: Aktivitetsperiode april - maj.

Konstatering af at forsamlingsantallet nu er på max 5 personer indendørs, 10

personer udendørs og max 50 personer for udendørs idræt.

Særlige restriktioner for bane, klubhus og restaurant stadig gældende.


A2: Anvendelsen af det nye handicapsystem.

Se referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 d. 25. februar og på Hjemmesiden. Indtil videre afleveres scorekortene som vi registrerer. Senere tilstræber vi i forbindelse med mandagsturneringen og øvrige turneringer at sende koder til individuel indberetning af scorer i Golfboks. Systemet drøftes ved først mulige fysiske samling af Seniorerne


A3: Transport og spilleaftale.

Udarbejdelse at liste over medlemmer der ønsker at køre sammen til og fra

turneringer og arrangementer for at undgå, at den ene part skal vente

unødigt længe på den samkørende under Coronabetinget planlægning og

afvikling.

Der sendes besked ud til samkørende, at de kan meddele Frede de er samkørende, så de kan få starttider tæt på hinanden. Sendes ud i dag.

B: Mandagsarrangementerne under forskellige forsamlings maksimum.

Se model beskrivelser B1 og B2 i referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 d. 25.

februar og på Hjemmesiden.

B1: Restaurant under Coronarestriktionerne.

Uanset om Forsamlingsmaksimum på 50 igen gøres større, vil

mandagsarrangementerne med mulighed for spisning stadig afvikles med flere

gunstarter, idet restaurant kapaciteten under Corona restriktionerne kun er på 48

personer. Deltager der mere end 50 personer, skal et antal opholde sig på

terrassen.

Der afventes regler for anvendelse af restauranten.


3: Bestyrelsen sikrer, at der jævnligt i Klummer og på Hjemmesiden

udsendes disse DGU meldinger:

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger.

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller

kramme før og efter runden.

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som

berøres af mange personer.

7. Følg altid bord og stoleplaceringen i Restaurant og på terrasse.

8. Brug mundbind når du står op i alle indendørs lokaler

4: Aktuelle mandags turneringer:

Alle forhold vedr. indhold, afvikling, Restaurant/Cafe, samvær m.m.


Udarbejdelse af Infobeskrivelse i Golfbox:

April: 19. - foreløbig aftalt/blokering for 2 gunstarter kl. 09.00 og 09.30 og kun

take away fra Restaurant/Cafe.

Info i øvrigt:

April: 26. - foreløbig aftalt/blokering for 2 gunstarter kl. 09.00 og 09.30 og

Coronapas for udendørs servering.

Info i øvrigt:

Maj: 03. - foreløbig aftalt/blokering for 2 gunstarter kl. 09.00 og 09.30 og

Coronapas for udendørs servering.

Maj: 10. - foreløbig aftalt/blokering for 2 gunstarter kl. 09.00 og 09.30 og

Coronapas for alm. Servering – inden- og udendørs m.m.

Maj: 17. og 31 som den 10. maj.

Juni: 07. som den 10. maj.

Tilmelding på Golfboks som vanligt men ændres fra den 19. april til senest fredag kl. 12.00. Ligeledes tilmelding til Short Game fra 19. april og fremover. Åbning for tilmeldelse 14 dage før.

På grundlag af et medlems henvendelse har vi svaret : Desværre kan vi ikke kræve en Coronatest fra medlemmerne så længe spil foregår under DGU’s retningslinjer; men der bliver stillet krav om Coronapas / negativ test i det øjeblik, man befinder sig i restaurantområdet.

Vi vil dog opfordre medlemmerne til at lade sig teste, så ofte de kan i tråd med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og myndighederne i øvrigt. Udsendes i dag.

4: Andre aktiviteter i nærmeste fremtid - set i Coronasammenhænge.

Drøftelser af indhold og muligheder:


4.1: Skal vi flytte forårsturneringen til mandag den 10. eller 17. maj for

afvikling under mere normale forhold. Dermed erstatte spil på fremmed

bane i maj og da gå efter det drøftede Sverigesbesøg i august.

Vi blev enige om - efter en grundig snak - at fastholde den 12. april.


4.2: Forårsturneringen.

- Turneringstype – individuel Stableford.

- Turneringsfee – ingen.

- Løbende- eller Gunstart – foreløbig aftalt blokering for løbende start fra

kl. 08.30.

- Sponsor/præmiestruktur – Golfexperten.

- Frokostafslutning/10 min pause efter 9. hvis løbende start/baneservice –

alt uden beregning.

Nærmere fremgår af invitationen i Golfboks.

JG. påtager sig jobbet med uddeling af scorekort samt en øl ( dåse ) eller vand til at starte på. Når hul 9 er passeret kan der på terrassen hentes en sandwich samt en øl

( dåse ), eller en vand eller en kop kaffe uden beregning. Der køres ikke baneservice.

Scorekortene afleveres til Ole så snart man er inde.

Rekvisitterne til længste drive hul 7 og tættest på flag hul 3 og 14 sørger sekretariatet for. Stig sørger for indsamling.

JG skriver klumme.


Sommerfesten fastholdes til den 24. juni som grillarrangement.

5: Short Game.

- Evt. nyt fra arbejdsgruppen om 2021 – Seniorklub/Hovedklub/Andre Klub i Klubben.

Shortgame starter 19. april – tilmelding sammen med tilmelding til mandagsturneringen.6: Økonomi:

- Medlemsdatabasen. Vi er dags dato 149 medlemmer.

- Økonomisk oversigt. Budgettet følges.

- Emner fra/til kassereren.


7: Ordinær generalforsamling – 2021.

- Tidspunkt besluttes senere

Udsættes til alle er vaccineret efter den 27. juni.


8: Hjemmesiden:

- Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.

For at sikre at medlemmerne er opmærksomme på de informationer og tilbud, der er på hjemmesiden, vil Ole Jensen i nær fremtid udsende et SiteMap over hjemmesiden med oplysninger om, hvor og hvad man kan finde på siden.


9: Mødets afslutning.

- andre emner.

Scorekortene er ændret så nederste afsnit ikke skal afrives.

1: SIM golf på egen bane – turneringer og tilbud til Seniorklubbens

medlemmer.

Undersøger muligheder for at arrangere turneringer.

- fastlæggelse af næste møde.


Næste møde onsdag den 26. maj kl. 10.00 i klubhuset.


Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen

Comments


bottom of page