top of page

Referat Bestyrelsesmøde 01-2023 den 23.2.2023

TORSDAG DEN 23. februar kl. 10.00 I KLUBHUSET


REFERAT

1: Mødets åbning:

1: Udnævnelse af referent – Ole K. Andersen valgt

2: Godkendelse af referat fra møde 4-2022 d. 13. december. Godkendt.

3: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

1: Nyt fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

2: Seneste Klubnyt 1-2023 fra Greve Golfklub – tidligere modtaget. Frede redigerer

hvad vi skal have på fremover. Ole K. laver 1. indslag, som er reklame for os, og

sender det til sekretariatet. Frede sørger for golfbox, og Ole K. sender mail ud.

3: Nyhedsbreve januar - februar fra Idræts- & Fritidssekretariatet – tidligere

rundsendt.

4: Seneste vedr. medlemsmøde mandag den 27. februar – nye regler vedr. golf og

HCP-systemet. Besluttet at flytte det til 13. marts, og udvide dagsorden med

digitalt DGU-kort og lidt om etikette. Vi giver mad – Stegt flæsk og persillesovs.

Drikkevarer for egen regning. Deadline for tilmelding 8. marts kl. 12.00 – max.

antal 88.

5: Er vi helt klar til Short Game sæsonstart? Tanja fra DGU siger opstart først bliver

medio april. Vi holder fast i vores aktivitetsplan.

6: Infomøder for Ældresagen i Greve – Golf -Senior Plus. Bilag Fkc-mail

af 13.februar og vedhæftet fil. Aftalt med Stine, at sekretariatet overtager

opgaven.

7: Evt. andre emner.


3: Golfboks – muligheder og fordele.

1: Evt. hængepartier efter sidste mødets drøftelser og planlægning.

(Rettigheder, indmeldelser, kontingenter, turneringsopsætning, aflysningssystem

og div. andre emner). Intet nyt.

2: Digitalt DGU kort er på vej – alle nye kort efter 3. april 2023.

a: Info, udd. Problemer og løsning – hvem vil være Seniorklubbens ekspert på

området? Bilag vedhæftet. Besluttet at Ole J. bliver vores ekspert.
4: Greve Golfklub siden sidst:

1: Evt. drøftelse af emner efter orientering i hovedklubbens Bestyrelsesreferater –

senest fra møde den 17. januar, der findes på Hjemmesiden.

2: Fællesmødet med bestyrelse og KIK’erne den 8. februar – referat? Stine mente

ikke der blev lavet referat. Enighed om at mødet var godt, dog meget information

her første gang.

3: Hvilke initiativer er for os?

4: Evt. andre emner


5: Nyt om Seniorklubbens spillemæssige praksis og virksomhed fremgår af

beskrivelserne på

1: Den aktuelle Aktivitetsplan. Ole K. sender opdateret version, og Ole J. får den

på hjemmesiden.

2: Arrangementet/turneringens INFO/indbydelse i Golfbox.

3: Beskrivelsen af Seniorklubben på Hjemmesiden under:”OM”.

4: Særlige beskrivelser kan ses i bestyrelsesreferat af 24. maj 2022.

5: Evt. altid seneste referat fra Generalforsamlinger.

6: Transport og spilleaftale bevares i.t.v. (GDPR)

7: Regler om mandagsaflysninger ved under 16 tilmeldte.

8: Evt. andre tilføjelser.


6: Særlige sager - der bl.a. kan være uden efterfølgende referat.

1: En personsag – materiale tidligere rundsendt.


7: Aktivitetsplan for 2023.

1: Evt. bemærkninger/ændringer v/ sekretær Ole K. Andersen.

2: Typer af ”Anden spilleform”: Traditionelt helt frit spil d. 5. juni

(grundlovsdag), 1. maj, 3. juli, 7. august og 16. oktober?

3: Drøftelse af dato for muligt nyt sponsorarrangement – jfr. nedenfor pkt. 8

9 hullers stablefordturnering med GF forsikring, som sponsor 15. maj.

4: Henvendelser/indbydelser om arrangementer i 2023 (tidligere rundsendt) –

”Elsker Golf” på Rømø v/ Andreas Hart, Benniksgaard, Nivå, Pejsegården og

Stensballegaard. Besluttet at vi har nok på aktivitetsplanen i år.


8: Økonomi.

1: Medlemsdatabasen d.d. Vi er pt.132 medlemmer.

2: Økonomisk oversigt – budget og forventninger for resten af 2023. Vi følger

budget.

3: Sponsoraftaler 2023.

a: De tre tidligere sponsorer. Superbrugsen Tune, Aktiv Østrig og Golfexperten

er alle gentegnet.

b: Nyt tilbud – materiale fra SLN rundsendt efter fællesmødet. Se punkt 7.3

4: Præmiesystemer på 18 hullers-turneringerne. A-B-C rækker fremover – max. 10

præmier pr. turnering. Stig retter præmierne.

5: Evt. andre emner til/fra kassereren.

9: Ordinær Generalforsamling januar 2023.

LUKKEDE DRØFTELSER.

1: Drøftelse af indhold og forløb.

2: Bestyrelsens evt. overvejelser om vedtægts eller andre forslag ved

næste generalforsamling.
10: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.


11: Mødets afslutning.

A: Fastlæggelse af næste møder: Næste møde 1. juni kl. 10.00.

B: Andre emner. 3. april, 17. april og 8. maj åben for gæster. Tilmelding via

golfbox.
Med venlig hilsen

Frede Kruse-ChristiansenReferent Ole K. Andersen
Kommentarer


bottom of page